54.144.16.135
Zwart op wit

Actualiteit

Wetten en regels veranderen met grote regelmaat. Dat geldt ook voor uw persoonlijke situatie, uw bedrijf en de samenleving als geheel.

Batenburg Notarissen is op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen en verdiept zich in uw situatie. Zo sluit onze advisering altijd aan op de actualiteit.

Nieuwsbrieven RSS

Notaris vervangt ongeschikte executeur

Een executeur in een complexe nalatenschap zal goed beslagen ten ijs moeten komen. Het komt wel eens voor dat een goede bekende van de overledene is benoemd tot executeur, terwijl hij eigenlijk geen ervaring heeft met het beheren van grote vermogens of een nalatenschap met veel schulden. Mochten de erfgenamen, schuldeisers of andere belanghebbenden bang zijn dat de executeur de complexe afwikkeling niet goed ter hand neemt en de verplichtingen daardoor niet worden nagekomen, dan is er een mogelijkheid om de rechter te vragen een vereffenaar van de nalatenschap aan te stellen. Onlangs werd een executeur in een nalatenschap waarin zich een onderneming bevond en er complexe familieverhoudingen speelden vervangen door een notaris. De rechter had op verzoek van de erfgenamen geoordeeld dat de executeur tegen een dergelijke taak niet was opgewassen en ook een eigen belang had nu zij schulden aan de nalatenschap had. Wilt u dergelijke problemen voorkomen, dan kan een benoeming van een executeur en opvolgend executeur soms al helpen. De eerste executeur kan zijn benoeming niet accepteren als het hem een te zware taak lijkt en dan komt de volgende executeur aan bod. Ook is het mogelijk de executeurstaak al helemaal voor te bereiden samen met de beoogd executeur en de notaris, door het opstellen van een goed testament en een bijbehorende memo voor de executeur. Neem gerust contact met ons op om een afspraak te maken voor een oriënterend gesprek. Wij zijn graag behulpzaam bij een dergelijk voorbereidend proces. Bron: Notamail 12 juni 2018, nr. 137.

Gepubliceerd: 20 Jun 2018
Copyright: Sdu © 2017

Notarieel samenlevingscontract

Hoe gek het ook klinkt, samenwoners hebben geen officiële juridische status, zoals dat bij gehuwden of geregistreerd partners wel het geval is. Wel kunnen ze in een samenlevingscontract een aantal zaken regelen, zodat ze dezelfde aanspraken krijgen als gehuwden. Bijvoorbeeld een aanwijzing om elkaars pensioen te kunnen ontvangen, of een vrijstelling voor erfbelasting. Door het samenwonen worden de bezittingen van de partners niet automatisch gezamenlijk eigendom. Uitgangspunt is de zelfstandigheid van de samenwoners. Ieder houdt de bezittingen die op zijn of haar eigen naam staan privé, en ieder blijft ook aansprakelijk voor de eigen schulden. Als samenwoners samen iets kopen of krijgen, bijvoorbeeld een huis dan is dat gemeenschappelijk doordat zij het op naam van beiden hebben gezet. Door de tenaamstelling is dan duidelijk wie de eigenaar is. Alleen voor roerende zaken is dat anders, die kunnen niet op naam gesteld worden. In een samenlevingscontract kan afgesproken worden dat bijvoorbeeld inboedel gemeenschappelijk is met uitzondering van een paar bijzondere dingen die het stel op een lijst zet. Als samenwoners afwijken van de regel dat degene die iets koopt of krijgt het ook op naam moet stellen, dan is er een risico op ruzie bij het uit elkaar gaan. Zo speelde er onlangs een geval voor de rechter waarbij een stel voor een gezamenlijk huis en dito hypotheekschuld een levensverzekering had afgesloten. Omdat de vrouw bij de verzekeringsmaatschappij werkte en er een premievoordeel was om de verzekering alleen op haar naam af te sluiten, vond zij dat de opgebouwde waarde haar toekwam. De man vond dat de premies betaald waren met gelden die hen samen toekwamen uit de gespaarde huishoudkosten. Er werd een slopende procedure gevoerd om de strijd te beslechten. En de man kreeg ongelijk. Dat had voorkomen kunnen worden als dit stel hun afwijkende afspraken had opgenomen in het samenlevingscontract. Heeft u uw onderlinge afspraken goed weergegeven in uw contract? Het is heel gebruikelijk om een contract regelmatig aan te passen. Wij zijn u daarbij graag behulpzaam. Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 12 juni 2018, nr. 200.199.913/01 (GHARL:2018:5401).

Gepubliceerd: 20 Jun 2018
Copyright: Sdu © 2017

Overwaarde huis steeds vaker ingezet bij koop huis

Volgens De Telegraaf woedt er een ‘ware oorlog’ tussen geldverstrekkers om bezitters van een huis die een ander huis willen kopen dan wel hun hypotheek willen oversluiten. Het gaat daarbij overigens vooral om mensen die overwaarde op hun huis hebben. Zij hebben vaak minder dan 100% financiering van de woningwaarde nodig. De overheid stimuleert u met fiscale maatregelen om overwaarde in uw nieuwe huis te stoppen. Immers, als u die overwaarde niet in een nieuw huis steekt, mag u de rente over dat deel niet meer aftrekken. Daar blijkt ook van alles tegenin te brengen, zoals het aanhouden van de overwaarde als financiële buffer. U verliest dan wel renteaftrek, maar u hoeft ook niet meer af te lossen. Ook het opgeven van een spaarhypotheek voor een nieuwe hypotheek heeft nadelen. Vooral in de laatste tien jaar wordt daarin fors kapitaal opgebouwd, dat moet u niet zomaar verspelen. De oplettende koper kijkt verder dan alleen de rente, bijvoorbeeld ook op het tarief dat u gaat betalen als u verder aflost. De vraag daarbij is hoe de risico’s en rentes op termijn zich verhouden tot de aanvangsrente. Andere aandachtspunten zijn de mogelijkheid om extra af te lossen en het meenemen van de hypotheek bij verhuizing. Wilt u meer weten over de juridische haken en ogen bij het afsluiten of oversluiten van een hypotheek? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: www.dft.nl 24 mei 2018.

Gepubliceerd: 20 Jun 2018
Copyright: Sdu © 2017

Samen op reis? Voogdij snel digitaal regelen

Gaat u binnenkort samen een weekendje weg en blijven de kinderen logeren bij opa en oma? Dan is de gedachte dat u iets zou kunnen overkomen vast al door uw hoofd geschoten. Het komt natuurlijk niet vaak voor dat jonge ouders allebei overlijden, en minderjarige weeskinderen achterlaten, maar het risico bestaat. Als u niets regelt zal de rechter bepalen waar uw kinderen geplaatst worden. Wilt u dat voorkomen, dan moet u een voogd over uw kinderen benoemen. Het benoemen van een voogd moet officieel geregeld zijn, onderlinge afspraken gelden niet. U kunt een voogd aanwijzen bij de notaris in een testament. Maar sinds enige tijd kan dit ook online geregeld worden, door een aantekening op te laten nemen in het gezagsregister via rechtspraak.nl. Het kiezen van een voogd is niet altijd makkelijk. Daarom is het goed om te weten dat een voogd niet zelf daadwerkelijk de dagelijkse zorg op zich hoeft te nemen, maar wel de zeggenschap heeft over een kind en zorgt dat het op een goede plek terecht komt. Bent u ook toe aan regelen van voogdij, maar heeft u nog vragen. U kunt ons altijd bellen, dan helpen wij u verder. Bron: www.rechtspraak.nl.

Gepubliceerd: 13 Jun 2018
Copyright: Sdu © 2017

Discussie over bedoeling open cv’s

De commanditaire vennootschap (cv) is vooral een uitkomst voor bedrijven waarvan de financiers risicodragend kapitaal ter beschikking stellen, maar zelf geen bestuursverantwoordelijkheid willen dragen. Zij zijn daarmee zogenaamde stille vennoten. Er zijn open en besloten cv’s. Bij een open cv kunnen vennoten vrij toe- en uittreden, bij een besloten cv is daar toestemming van de overige vennoten nodig. Een open cv is niet transparant, waarmee deze vorm interessant is geworden voor directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) die de omvang van hun vermogen buiten de openbaarheid willen houden. In het weekblad Fiscaal Recht is een discussie gestart waarin dat laatste aan de kaak wordt gesteld. Een dergelijk gebruik van de open cv is volgens een aantal fiscalisten strijdig met het overheidsbeleid voor meer transparantie. Zij waarschuwen voor een mogelijke navordering voor dga’s van de Belastingdienst. Dat komt omdat zij in een open cv aanmerkelijkbelangbelasting in box 2 ontlopen. Die is immers alleen van toepassing op natuurlijke personen en niet op cv’s. Volgens de Belastingdienst is een open cv vooral bedoelt om de privacy te beschermen en niet om belastingvoordelen te realiseren. Hun waarschuwing is dat zij oneigenlijk gebruik van de open cv zal bestrijden. Bron: "Taxlive 31 mei / Fiscaal Weekblad"

Gepubliceerd: 13 Jun 2018
Copyright: Sdu © 2017

Schriftelijkheidsvereiste koopovereenkomst serieus nemen

Binnen enkele jaren is de crisis op de woningmarkt veranderd naar een oververhitte markt. Snel handelen, wordt al gauw als drukmiddel naar kopers gebuikt. Anders gaat iemand anders er mee vandoor. Denk goed na als – of liever voordat – u daarin mee gaat. Bij het kopen van een huis gelden wettelijke formaliteiten. De koopovereenkomst waarin de (ver)koop van uw huis wordt afgesproken, is alleen geldig als deze schriftelijk is vastgelegd en al dan niet elektronisch is ondertekend. Althans, als beide partijen particulier zijn en geen professionele contractspartijen. Onlangs speelde een kwestie voor de Limburgse rechtbank waarin een koper de koopovereenkomst netjes ondertekende en deze aan de verkoper stuurde. Die reageert met een akkoord via WhatsApp en besluit later zijn huis toch niet te verkopen. De koper vindt vanzelfsprekend dat er een koopovereenkomst tot stand is gekomen en vindt dat ook met de WhatsApp aan het schriftelijkheidsvereiste is voldaan. Voor de rechter ligt het echter toch genuanceerder. Een WhatsApp bericht is geen (elektronische) ondertekening van de koopakte. Je zou het hooguit een toezegging van verkoper tot de ondertekening van de koopovereenkomst kunnen noemen. Een schriftelijke koopovereenkomst is een zogenaamde onderhandse akte, daarvoor is wettelijk voorgeschreven dat deze ondertekend moeten zijn. Gelet op de integrale overeenstemming tussen koper en verkoper in het onderhavige geval, lijkt sprake van contractsdwang, Daarbij zou de koopovereenkomst door de verkoper alsnog moeten worden voorzien van dagtekening en ondertekening. Echter, als koper of verkoper particulier is, dan gaat dat niet op. De verkoper kan er in dit geval zonder kleerscheuren uitstappen. Wilt u meer weten over de koopovereenkomst en over de daadwerkelijke overdracht van een huis? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Vastgoedactueel 22/5/18 ECLI:NL:RBLIM:2018:3816.

Gepubliceerd: 13 Jun 2018
Copyright: Sdu © 2017

Oprichten kapitaalvennootschappen kan over enkele jaren ook online

De Europese Commissie is van plan om het oprichten en inschrijven van een bv of nv ook online mogelijk te maken. Volgens de Commissie moeten oprichting en inschrijving makkelijker worden. U kunt de hele maand juni uw mening laten weten via www.internetconsultatie.nl. Het plan moet uitmonden in een richtlijn die voor alle EU-landen gaat gelden. Volgens de Commissie hoeven bedrijven na invoering slechts eenmalig informatie te registreren. Alles bij elkaar opgeteld moet dat bedrijven tussen € 42 en 84 miljoen gaan schelen. In de nieuwe richtlijn komt ook te staan welke informatie het handelsregister nodig heeft en wat derden daaruit kunnen raadplegen. Met deze Europese aanpak moet het voor bedrijven eenvoudiger worden om een nevenvestiging in een andere lidstaat te openen. Elke lidstaat krijgt de vrijheid om een uitzondering te maken voor nv’s. De nieuwe mogelijkheid wordt verwerkt in de bestaande richtlijn oever grensoverschrijdende fusie en kapitaalbescherming. Wilt u meer weten over hert oprichten van nv of bv? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Opmaat 22/5/18.

Gepubliceerd: 06 Jun 2018
Copyright: Sdu © 2017

Samenwoners brengen eigen geld in

Het komt steeds vaker voor dat samenwoners een huis kopen, en een van beiden eigen geld inbrengt. Bijvoorbeeld in de gevallen waarin een partner een eerder huis met overwaarde heeft verkocht, en deze overwaarde weer in het nieuwe gezamenlijke huis steekt. Een partner die geld steekt in het huis dat deels van de ander is, moet er rekening mee houden dat hij dit geld bij verkoop of uit elkaar gaan maar moeilijk terug kan vorderen als er niks is vastgelegd. Onlangs belandde een stel samenwoners over dit onderwerp bij de rechter. Zij hadden tijdens hun relatie samen een eigen woning gekocht. De man stak meer eigen geld in de woning. Als de relatie over is wordt de woning met verlies verkocht. Omdat ze er samen niet uitkomen bepaalt de rechter dat het stel het verlies ieder voor de helft moet dragen en dat de man niet nog eens een bedrag bij de vrouw kan claimen omdat hij meer eigen middelen heeft ingebracht. Wilt u bij het inbrengen van eigen middelen zeker weten dat de afspraken goed op papier staan, kom dan gerust eens langs voor een samenlevingscontract of een aanvulling op uw contract. Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 6 maart 2018, 200.186.837/01, ECLI:NL:GHSHE:2018:889.

Gepubliceerd: 06 Jun 2018
Copyright: Sdu © 2017

Krijgt de langstlevende de helft plus een kindsdeel?

Als er sprake is van een huwelijk in gemeenschap van goederen, zijn veel mensen van mening dat de langstlevende de helft plus een kindsdeel erft. Het is een veel gehoorde stelling, maar het is niet helemaal juist. De langstlevende krijgt niet de helft plus een kindsdeel, maar een kindsdeel. De langstlevende bezit al de helft van het gemeenschappelijk vermogen. De nalatenschap van de eerst stervende echtgenoot is de helft van het gemeenschappelijk vermogen, en die gaat naar de langstlevende en de kinderen, ieder voor een gelijk gedeelte. Veel mensen die op huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd zijn van mening dat de echtgenoot bij overlijden niet erft. Ook dat is een groot misverstand. Als er geen testament is, zal de echtgenoot automatisch erfgenaam zijn van de gehele nalatenschap van de echtgenoot of geregistreerd partner. Het maakt daarbij niet uit of er sprake is van (beperkte) gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden. Is uw testament op orde? Wij helpen u graag als u een periodieke update wilt doorvoeren.

Gepubliceerd: 06 Jun 2018
Copyright: Sdu © 2017

Drie samenwonende zussen niet vrijgesteld voor erfbelasting

Nu ouderen steeds langer thuis blijven wonen, zal het ook vaker voorkomen dat bijvoorbeeld alleenstaande ouderen met elkaar samenwonen. Zij kunnen elkaar dan van de nodige zorg voorzien en delen de woonlasten en de kosten van levensonderhoud. Alleenstaande broers en zusters die samen blijven wonen in het ouderlijk huis, zijn een bekend fenomeen. Als er meer dan twee broers en zusters met elkaar samenwonen en de eerste komt te overlijden, dan kan er een addertje onder het gras zitten. Overigens kan deze problematiek ook spelen bij anderen dan broers en zusters, bijvoorbeeld neven en nichten of mensen die goede bekenden zijn van elkaar en gaan samenwonen. Voor de erfbelasting kunnen samenwoners een partnervrijstelling benutten. In 2018 is dat een bedrag van € 643.194. De vrijstelling geldt niet als er meerdere personen zijn die als partner samenwonen. Voor de vrijstelling van erfbelasting mag je namelijk maar één partner hebben. Onlangs speelde een dergelijk geval bij de rechtbank Gelderland. Als de eerste van drie samenwonende zussen komt te overlijden hebben zij meer dan vijf jaar onafgebroken samengewoond. In deze periode hebben alle drie zussen op het adres van de woning in de basisregistratie personen ingeschreven gestaan. Tussen geen van de zussen was een notarieel samenlevingsovereenkomst gesloten. Volgens de rechtbank hebben zij nu geen recht op vrijstelling voor partners en moeten zij erfbelasting betalen. De Staatssecretaris van Financiën heeft wel aangegeven dat hij in een beleidsbesluit gaat goedkeuren dat partnerschap mogelijk is voor twee personen met een notarieel samenlevingscontract als zij al vijf jaar op hetzelfde adres zijn ingeschreven met een derde persoon. Helaas is dit beleidsbesluit nog niet afgegeven door de Staatssecretaris. Ook al komt dit beleidsbesluit er, dan nog zal het voor personen die in een zogenaamde meerrelatie samenwonen niet mogelijk zijn om in te schatten wie als eerste komt te overlijden. Het tijdig op orde hebben van een samenlevingscontract kan dan problematisch worden. Wilt u meer weten over het maken van een samenlevingscontract, testamenten en vrijstellingen, maak dan gerust een afspraak op ons kantoor. Bron: Fiscale berichten notariaat, mei 2018 nummer 27, Rb. Gelderland 13 april 2018, nr. AWB 17/5461 (ECLI:NL:RBGEL:2018:1697).

Gepubliceerd: 30 May 2018
Copyright: Sdu © 2017

Erfdienstbaarheden woordelijk in akte verdient voorkeur

Veel onroerend goed in Nederland is “belast” met erfdienstbaarheden. Dat betekent dat u iemand anders bijvoorbeeld overpad over uw erf moet toestaan. Erfdienstbaarheden zijn altijd opgenomen in de leveringsakte als u een huis of grond koopt. Niet altijd wordt daarbij de letterlijke tekst van de erfdienstbaarheid gevolgd, maar weergegeven in een omschrijving en een verwijzing naar bijlagen bij de akte. Dat kan tot problemen leiden. Gebruikelijk is dat in een akte van levering letterlijk wordt opgenomen welke erfdienstbaarheden gelden ten behoeve en ten laste van het over te dragen onroerend goed. Er bestaat echter geen verplichting tot letterlijke vermelding. Eigenlijk kan er worden volstaan met een duidelijke verwijzing naar de originele tekst(en) en die in kopie aan de akte hechten. Soms gaat dat niet op. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin de situatie vereist dat de tekst wel letterlijk wordt opgenomen in de akte. Dat is bijvoorbeeld het geval als een bij de akte betrokken partij niet in staat is om omschrijving in de akte en verwijzing naar bijlagen te doorgronden. Het is, zeker voor deze partijen, belangrijk dat de informatie uit de openbare registers goed en volledig raadpleegbaar is voor partijen en dat zij zo eenvoudig mogelijk toegang tot die informatie hebben. Wilt u meer weten over erfdienstbaarheden bij de aankoop van een huis of bedrijfs-onroerend goed? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Sdu OpMaat 2018/0116 dd 15/5/18 ECLI:NL:GHAMS:2018:1559.

Gepubliceerd: 30 May 2018
Copyright: Sdu © 2017

VOF opzeggen gebonden aan formaliteiten

Een vennootschap onder firma (vof) opzeggen is niet zomaar een-twee-drie gedaan. Er kunnen allerlei aanleidingen zijn, soms ook dat een van de vennoten niet meer met de andere(n) door één deur kan. Zoals een geschil over het uitbetalen van een voorschot door een van de vennoten aan zichzelf. Het gebeurt wel vaker dat vennoten een geldbedrag – als voorschot – overmaken naar hun privé rekening. Vrijwel altijd gaat dat in overleg met elkaar. Als dat overleg er niet is geweest, zijn de gevolgen vaak nogal vervelend. Voor de niet-geïnformeerde vennoot kan het zelfs aanleiding zijn om de vof op te zeggen. Bij samenwerking in een vof denk je niet zo snel aan de mogelijkheid dat de ene vennoot geld naar zichzelf overmaakt zonder de ander(en) daarin te kennen. Om dat te voorkomen is de basis het vastleggen van afspraken in een overeenkomst. Maar daarmee zijn de vennoten er nog niet. Het gaat er ook om hoe vennoten in de dagelijkse praktijk vorm geven aan samenwerking. Als de bedrijfsvoering door de overboeking niet in gevaar is gebracht, is er volgens de rechter onvoldoende reden voor de andere vennoot om de vof op te zeggen. Dat hangt dus af van de feitelijke omstandigheden. Om ongerief te voorkomen kunt u bij voorkeur onderlinge afspraken vastleggen in en notariële akte, daarmee creëert u bewijskracht. Als uiteindelijk de werkelijkheid en de gemaakte afspraken dreigen in onbalans te raken, is het zaak om de gemaakte overeenkomst tijdig aan te passen. Wilt u meer weten over afspraken in een vof-overeenkomst? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Gepubliceerd: 30 May 2018
Copyright: Sdu © 2017

Niet schenken bij tweetrapstestament

Voor wie graag over het graf heen regeert bestaat de mogelijkheid een zogenaamd tweetrapstestament te laten maken. U bepaalt niet alleen bij uw eigen overlijden wie de erfenis krijgt, maar u doet dat nog een keer als uw erfgenaam overlijdt. Na een echtscheiding kiezen sommige mensen voor een dergelijk testament, als ze willen voorkomen dat hun nalatenschap via de kinderen weer naar een ex vererft. Ook als een tweede echtgenoot erft, maar de erfenis – of wat ervan over is – bij diens overlijden weer terug moet naar de eigen kinderen, wordt er soms gekozen voor een tweetrapstestament. Het is bij een tweetrapstestament wel belangrijk om goed te regelen wat de eerste verkrijger – de zogenaamde bezwaarde – mag doen met het vermogen. Een belangrijke vraag is altijd of er bijvoorbeeld schenkingen gedaan mogen worden. Soms wordt dit uitdrukkelijk verboden zodat de bezwaarde niet alles weg kan schenken en er niets over is voor de uiteindelijk begunstigden – de zogenaamde verwachters. Volgens de wet mag de bezwaarde gebruikelijke kleine geschenken doen, zoals een verjaardagscadeau, als in het testament niet een uitdrukkelijke regeling over schenkingen is opgenomen. Onlangs speelde er een geval bij het Hof Arnhem-Leeuwarden waarbij de kinderen verwachters waren en vonden dat de stiefmoeder geen grote geldbedragen had mogen wegschenken. Omdat in het testament niets was opgenomen over de schenkingen ging het Hof er vooralsnog van uit dat de stiefmoeder geen grote geldbedragen had mogen wegschenken. Heeft u een tweetrapstestament? Zorg dat uw erfgenamen niet naar de rechter hoeven te gaan en regel expliciet of u alleen klein of ook grotere schenking toestaat. Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 1 mei 2018, nr. 200.206.833 (GHARL:2018:4125).

Gepubliceerd: 23 May 2018
Copyright: Sdu © 2017

Verjaring bij door u gebruikte gemeentegrond

Elke gemeente bezit wel grond, die in gebruik is bij de eigenaar of huurder van een aangrenzende woning, zonder dat voor dat gebruik een huur- of gebruiksovereenkomst is gesloten. Veel gemeenten hebben dat de laatst tijd in kaart gebracht, sommige nemen maatregelen. Wat kunt u verwachten als u zo’n stukje grond in gebruik heeft? Het is heel goed mogelijk dat u een brief van de gemeente krijgt. Daarin kan staan dat u de grond niet langer mag gebruiken, kunt kopen of huren. Als uit het kadaster blijkt dat de gemeente eigenaar is, lijkt de gemeente in haar recht te staan. Echter, dat kan zomaar anders zijn, bijvoorbeeld omdat door verjaring van de grond in eigendom is overgegaan op de gebruiker. Daarvan is sprake als de eigenaar na twintig jaar nog steeds geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om beëindiging van het gebruik door een derde te eisen. Is die tijd verstreken, dan kunt u als gebruiker op grond van verjaring eigenaar van de grond zijn geworden. Het gaat er wel om of u – in juridische termen – de “feitelijke macht” over de grond had en de intentie had om de grond voor u zelf te gaan houden. Die had of heeft u als het betreffende stuk grond niet toegankelijk is voor derden, bijvoorbeeld omdat u het heeft afgesloten met een hek. U heeft ook feitelijke macht als u iets op het stuk grond heeft gebouwd. In beide gevallen heeft u dan zogenaamde “bezitsdaden” verricht. Uit de jurisprudentie blijkt echter dat niet zo gauw kan worden geconcludeerd dat een gebruiker de intentie had om het stuk grond voor zichzelf te houden. Gemeenten vinden particulier gebruik vaak aanvaardbaar omdat zij daar zelf voordeel bij hebben in de vorm van minder onderhoud. Echter, dat de gemeente daartegen niet optreedt, rechtvaardigt nog niet de conclusie dat zij niet geïnteresseerd is in de grond. Alleen bij daadwerkelijke bezitsdaden door de gebruiker zal de eigendom na verjaring overgaan. Wilt u meer weten over verjaring van eigendom? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: https://www.flynth.nl/nieuws-achtergrond/nieuws/gebruikt-u-grond-van-de-....

Gepubliceerd: 23 May 2018
Copyright: Sdu © 2017

Huwelijk na 1 januari 2018 en eigenwoningschuld en -reserve

Voor 1 januari 2018 trouwde je automatisch in de gemeenschap van goederen. Na die datum is dat veranderd en houden de echtgenoten ieder privé wat zij voor het huwelijk zelf al aan vermogen hadden. Dat heeft ook fiscale gevolgen, bijvoorbeeld voor de eigenwoningschuld en -reserve. Door de nieuwe regels voor het huwelijk blijven de eigenwoningreserve, het aflossingsschema, de aflossingsstand en de bestaande eigenwoningschuld persoonlijk. Dit kan ongewenste gevolgen hebben voor de renteaftrek. De staatssecretaris van Financiën heeft daarom in een Besluit van 30 januari 2018 goedgekeurd dat het eigen woningverleden van echtgenoten onder voorwaarden toch gelijk mag worden gedeeld. De voorwaarden zijn: Beide echtgenoten hebben de eigen woning en de bijbehorende schuld voor de helft verkregen, mocht dit niet zo zijn dan kan een gezamenlijk verzoek om tegemoetkoming ingediend worden bij de Belastingdienst; Beide echtgenoten nemen de eigenwoningreserve en de eigenwoningrente voor de helft op in de aangifte voor de inkomstenbelasting, bij wijze van beroep op het besluit van de staatssecretaris; Beide echtgenoten zijn akkoord dat nadat zij het beroep hebben gedaan, de goedkeuring van de staatssecretaris onherroepelijk is. Juist omdat de gevolgen onherroepelijk zijn is het van groot belang dat u zich alvorens de aangifte over 2018 in te vullen eerst goed laat adviseren. Bron: Staatscourant, jaargang 2018 Nr. 5946, gepubliceerd op 31 januari 2018.

Gepubliceerd: 23 May 2018
Copyright: Sdu © 2017

Giftenaftrek en ANBI/SBBI-regeling onder de loep

Het kabinet wil met het parlement en de goededoelensector praten over mogelijke verbeteringen in de regelingen rond giftenaftrek, ANBI’s en SBBI’s. Het kabinet ziet een grote betrokkenheid van burgers bij goede doelen en wil dat blijvend stimuleren. De huidige giftenpraktijk blijkt nogal gecompliceerd en foutgevoelig te zijn. Het kabinet ziet mogelijkheden om dat te verbeteren. De overheid erkent het maatschappelijk belang van goede doelen en stimuleert die op verschillende manieren, bijvoorbeeld met de giftenaftrek en ANBI-regeling. Bij de uitvoering van de daarvoor geldende regelingen zou eenvoud en controlemogelijkheid uitgangspunt moeten zijn, maar in de praktijk blijkt volgens het kabinet dat het bij de giftenaftrek en de ANBI-regeling niet altijd zo is. Het blijkt voor de Belastingdienst moeilijk om de gegevens automatisch te verwerken en te toetsen. Ook voor de burger blijken de regelingen gecompliceerd en foutengevoelig, waarmee de bereidheid om te geven zou kunnen afnemen. Het kabinet heeft enkele suggesties om dit te verbeteren en wil daarover overleggen met de Tweede en Eerste Kamer en met de goededoelensector. Zo zou uitbreiding van de publicatieplicht van ANBI’s en versoepeling van de liquidatiebepaling aan verbetering kunnen bijdragen. Deze en nog meer suggesties gaan in het overleg besproken worden. Wilt u meer weten over schenkingen en de voorwaarden om fiscale aftrekbaarheid te realiseren? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Brief 1 mei 2018 iz. kabinetsreactie op evaluatie giftenaftrek / praktijk ANBI’s - SBBI’s.

Gepubliceerd: 16 May 2018
Copyright: Sdu © 2017

Eigen woning schenking en 180 dagen

Als er vlak voor overlijden nog schenkingen worden gedaan om daarmee erfbelasting te besparen voor de erfgenamen komt men meestal bedrogen uit. De truc wordt vaak bedacht omdat schenkingen kort voor overlijden ervoor zorgen dat – na overlijden – de erfenis kleiner is. De erfdelen van de erfgenamen zijn dan ook kleiner en erfgenamen hoeven minder erfbelasting te betalen in de hoogste schijf. De belastingdienst heeft hier al lang geleden een stokje voor gestoken met de zogenaamde 180-dagen-regeling. Als iemand binnen zes maanden voor overlijden een schenking doet wordt de schenking toch weer bij de nalatenschap opgeteld voor de berekening van erfbelasting. De truc slaagt dus niet. De inmiddels beroemde eigenwoningschenking van €100.800,– vormt een uitzondering op de 180-dagenregel. Deze schenking kan wel binnen zes maanden voor overlijden worden gedaan zonder dat er na overlijden toch weer een bijtelling bij de erfenis plaatsvindt. Wilt u meer weten over de grote eigenwoningschenking, neem dan gerust contact op met ons kantoor. Bron: FBN 2017(12) 50.

Gepubliceerd: 16 May 2018
Copyright: Sdu © 2017

Gunstiger acceptatienormen Nationale Hypotheek Garantie voor ouderen

Het wordt voor senioren eenvoudiger om een hypotheek af- of over te sluiten. Het maximale leenbedrag voor de NHG gaat niet omhoog, maar de criteria op basis waarvan geleend kan worden, worden versoepeld. Geldverstrekkers mogen voortaan een hypotheek verstrekken op basis van de werkelijke maandlasten. Daarmee wordt afgeweken van de gebruikelijke toets in het systeem waarin wordt uitgegaan van een annuïteitenhypotheek, met daarbij horende aflossingsverplichtingen. Wie nu echter een aflosvrije hypotheek heeft, betaalt alleen rente en geen aflossing. De werkelijke lasten zijn dan veel lager dan de lasten op basis van de toets. Met de versoepeling komt daar nu een einde aan voor mensen van 57 of ouder die willen verhuizen. Tot nu toe kunnen senioren met hoge hypotheeklasten bijna niet verhuizen. Voor een nieuwe hypotheek gelden hoge inkomenseisen terwijl het pensioeninkomen lager is dan het laatst verdiende inkomen. Nu geldverstrekkers vanaf medio juni NHG-hypotheek mogen verstrekken op basis van werkelijke maandlasten, wordt het voor ouderen weer makkelijker om een hypotheek af te sluiten in geval van verhuizing. De nieuwe oplossing is alleen mogelijk voor hypotheken tot € 265.000 en is alleen mogelijk als u de rente voor langere tijd vastzet. Wilt u meer weten over de juridische gevolgen van een af te sluiten hypotheek? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Vastgoed 26/4/18.

Gepubliceerd: 16 May 2018
Copyright: Sdu © 2017

Minder financiële risico’s huizenmarkt dan bij aanvang crisis in 2008

Er komt wat rust op de huizenmarkt op het onderdeel financiering. De risico’s die er tien jaar geleden aan hypotheken kleefden, zijn verleden tijd. De minister van Financiën verwacht geen nieuwe maatregelen op dit terrein, zo liet hij onlangs weten. De situatie voor huizenbezitters is nu veel beter en niet meer te vergelijken met de situatie gedurende de achter ons liggende crisis. Er zijn het afgelopen decennium maatregelen getroffen om excessen te voorkomen. Voorbeelden daarvan zijn de geleidelijke afbouw van de hypotheekrenteaftrek, beperking van de aflossingsvrije hypotheek en grenzen aan het totale krediet voor kopers. De prijzen van koopwoningen liggen landelijk gemiddeld bijna weer op hetzelfde niveau als tijdens de piek in 2008. Er bestaan wel grote regionale verschillen, zowel wat betreft steden onderling als in de verhouding stad-platteland. De huidige kooplust is niet het gevolg van meer kredietverlening, maar vooral ingegeven doordat oudere generaties de jongere generatie financieel ondersteunen bij de aankoop van een huis. Dat wordt mede veroorzaakt door de lage rente op spaargeld. Er is volgens de Nederlandse Bank maar één oplossing over om de markt aan de gang te houden bij het huidige woningtekort en dat is vooral bouwen. Het kabinet lijkt daar wel mee in te stemmen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van het kopen van een huis en de financiële aspecten daarvan duidelijk vast te leggen? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: FD 20/4.

Gepubliceerd: 09 May 2018
Copyright: Sdu © 2017

Executeur krijgt gevangenisstraf

Iedereen kan een executeur aanstellen. Dat kan alleen in een testament, opgemaakt bij de notaris. De executeur kan na overlijden de afwikkeling van de nalatenschap verzorgen. De executeur heeft onder meer de volgende belangrijke taken: het maken van een boedelbeschrijving en het aanwijzen van een boedelnotaris, het oproepen van schuldeisers, het innen van vorderingen, het verkopen van goederen van de nalatenschap om schulden (waaronder de erfbelasting) te voldoen, het uitkeren van legaten, het uitkeren van de legitieme porties en het verstrekken van informatie aan de erfgenamen. Ook het regelen van de uitvaart en meer specifieke zaken zoals het opzeggen van abonnementen, het opruimen van de woning en het doen van belastingaangifte valt onder de taak van de executeur. Een executeur beheert het bezit van anderen, namelijk de erfgenamen. Dit vertrouwen mag hij niet beschamen door onvoorzichtig te zijn, of bijvoorbeeld risicovolle beleggingen te doen. Onlangs speelde er een geval van een executeur die het heel erg bont had gemaakt. Hij kreeg een gevangenisstraf van twee jaar opgelegd omdat hij twee miljoen euro uit de nalatenschap die hij moest afwikkelen naar zijn eigen bv had overgemaakt en daarmee schulden had afgelost. Wilt u meer weten over de rechten en plichten van de executeur? U kunt altijd contact met ons opnemen. Bron: Notamail 2 mei 2018, nummer 105.

Gepubliceerd: 09 May 2018
Copyright: Sdu © 2017

Erfenis of schenking opmaken

Veel ouders zorgen ervoor dat zij bij het geven van een schenking of erfenis aan hun kinderen, de zogenaamde privé-clausule opnemen. Het kind kan de schenking of erfenis dan voor zichzelf houden, en hoeft deze niet te delen met een (ex-)echtgenoot. De regeling valt of staat met het voeren van een aparte administratie, want als het kind niet meer kan aantonen waar het geld is gebleven dan is de clausule minder effectief. Er is bijvoorbeeld al regelmatig geprocedeerd over de gevallen waarin een kind zijn erfenis of schenking die hij onder de privé-clausule kreeg op de gezamenlijke huishoudrekening had gestort, waarna het bedrag werd opgemaakt. Bij scheiding bedacht het kind zich dan meestal dat hij het bedrag ooit onder de privé-clausule van de ouders had gehad en vorderde het bedrag terug. Er is op dit moment geen eenduidige lijn in de rechtspraak voor dit soort gevallen. Recent was er een procedure bij het Hof in Den Haag waarbij de erfenis van de ouders van de man op de gemeenschappelijke rekening was gestort. Vervolgens was het bedrag door het echtpaar opgemaakt tijdens hun huwelijk. Volgens het Hof heeft de man het recht om de erfenis terug te vorderen en zijn er in dit geval geen feiten of omstandigheden die dat anders maken. Er was namelijk nog genoeg geld in de gemeenschap van goederen aanwezig en er is bijvoorbeeld ook niet bewezen dat de man bepaalde zaken van de erfenis zou betalen zonder het bedrag terug te vorderen. Uit het voorgaande blijkt maar weer dat het belangrijk is voor echtgenoten, om vast te leggen hoe zij de geldstromen in hun huwelijk betitelen, om onduidelijkheden of zelfs procedures te voorkomen. Bron: Notamail 30 april 2018, nummer 101.

Gepubliceerd: 09 May 2018
Copyright: Sdu © 2017

Wees voorzichtig met aanbouw aan appartement

Een huis kopen is iets heel anders dan een appartement kopen. Een appartementseigenaar heeft te maken met mede-eigenaars van gezamenlijke ruimten en met gezamenlijk onderhoud. Een huizenkoper heeft daar geen last van. Vorig jaar is een wettelijke verbetering ingevoerd op het functioneren van verenigingen van eigenaars. Als gevolg daarvan is ook het modelreglement dat geldt bij splitsing in appartementsrechten veranderd. Dat heeft bijvoorbeeld ook gevolgen als u een aanbouw aan uw appartement wilt realiseren. Verwarrend is nu of bij het appartement dat u koopt nog een splitsingsakte op basis van het reglement 2006 van toepassing is, of dat u al koopt op basis van het nieuwe model. Onder het nieuwe model heeft u bij een voorgenomen aanbouw vooraf toestemming nodig van de vereniging van eigenaars. De kosten van de aanleg, het onderhoud, eventuele schade en extra premies voor uw rekening als eigenaar, en daarmee ook voor uw opvolgers. Viel uw appartement ten tijde van de aankoop nog onder het ouder regime van model 2006, dan is de situatie heel anders. U loopt dan bij het realiseren van een aanbouw het risico dat de aanbouw juridisch onderdeel kan worden van het gemeenschappelijke gebouw. Om dat te voorkomen moet de splitsingsakte van het complex worden aangepast dan wel een aanvullende overeenkomst met een kettingbeding tussen alle appartementseigenaren. Bent u van plan een appartement te kopen? Kijk dan vooral ook welk splitsingsreglement voor dat complex geldt, die van 2006 of die van 2017. Meer weten? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Vastgoedactueel 15/3/2018 / IJzer Advocaten.

Gepubliceerd: 02 May 2018
Copyright: Sdu © 2017

Afstempelen aandelen stamrecht-bv aantrekkelijk

Veel werknemers die in en voor de crisistijd zijn ontslagen hebben hun ontslagvergoeding gestald in een eigen stamrecht-bv. Tot 1 oktober 2012 moest minimaal € 18.000 aandelenkapitaal in de bv worden gestort. Die eis is per die datum losgelaten zodat ook bijvoorbeeld zzp’ers betere toegang hebben tot de bv-structuur. Sindsdien moet er minimaal € 0,01 aandelenkapitaal in de bv worden gestort. Als u de stamrecht-bv vóór 1 oktober 2012 heeft opgericht, kunt u daarom het gestorte kapitaal (bijna) volledig belastingvrij uit de bv halen. U moet wel aan wat voorwaarden voldoen om dat op een juridisch geldige manier te kunnen doen. Zo moeten de aandeelhouders instemmen met een statutenwijziging waarin de nieuwe nominale waarde wordt opgenomen. Als enig aandeelhouder zal dat in elk geval wel lukken, maar u moet de statutenwijziging wel bij de notaris moeten regelen. Naast de statutenwijziging moet u er ook voor zorgen dat u ook in de nieuwe situatie nog wel uw aan overige verplichtingen kunt voldoen, zoals het betalen van schulden of het nakomen van pensioenverplichtingen. Wilt u meer weten over het afstempelen van aandelenkapitaal in uw (stamrecht-)bv? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: FD 6/4/18.

Gepubliceerd: 02 May 2018
Copyright: Sdu © 2017

Huwelijksvoorwaarden werken niet bij overlijden

Meestal maken mensen huwelijksvoorwaarden met als doel hun vermogens apart te houden. Veel aanstaande echtgenoten hebben dan het oog op echtscheiding. Soms is het risico van een eigen bedrijf de aanleiding. Als een huwelijk eindigt door overlijden is er meestal niet meer zoveel behoefte meer aan het handhaven van huwelijksvoorwaarden. Daarom nemen veel echtgenoten voor die situatie een zogenaamd finaal verrekenbeding op. Als het huwelijk eindigt door overlijden van een van de echtgenoten dan doen zij net alsof er sprake was van een gemeenschap van goederen. Voordeel is dat er geen duidelijk onderscheid in vermogens aangebracht hoeft te worden bij de aangifte voor erfbelasting. Dat is vooral handig als echtgenoten hun vermogens niet altijd apart geadministreerd hebben. Daarnaast kan het beding soms fiscaal voordeel opleveren. Onlangs moest de rechter oordelen over een situatie waarin een echtpaar de relatie al had verbroken, toen een van de echtgenoten overleed. Omdat de echtscheidingsprocedure nog niet was afgerond waren zij nog officieel gehuwd en zou de finale verrekening uitgevoerd moeten worden bij het overlijden. De minder vermogende partij zou dan recht krijgen op een deel van het vermogen van de meest vermogende echtgenoot. In dit speciale geval heeft de rechter bepaald dat de verrekening niet toegepast hoefde te worden omdat de echtgenoten al uit elkaar waren. Als in de huwelijksvoorwaarden had gestaan dat het huwelijk als geëindigd wordt beschouwd bij indiening van het echtscheidingsverzoek, dan was de situatie duidelijker geweest, en een rechtszaak onnodig. Is uw akte van huwelijksvoorwaarden duidelijk geformuleerd? Wij kijken graag met u mee. Bron: Notamail 25 april 2018, 99.

Gepubliceerd: 02 May 2018
Copyright: Sdu © 2017

Onterfd kind mag gegevens opvragen

Als een kind wordt overgeslagen in het testament van zijn vader of moeder kan hij bij de andere erfgenamen en de executeur aanspraak maken op zijn zogenaamde legitieme portie. De legitieme portie is de helft van het erfdeel waar het kind normaal gesproken recht op had. Maar hoe weet het kind waarover de helft wordt berekend? De wet geeft het overgeslagen kind het recht om inzage te vragen in alle gegevens die hij nodig heeft om zijn portie te berekenen. Het kind kan dat opvragen bij de executeur of bij de andere erfgenamen. Als het moet kun jij dit – weliswaar op eigen kosten – zelfs via de rechter afdwingen. Als de executeur en erfgenamen weigeren om mee te werken kan het kind zelfs een machtiging vragen aan de rechter om zijn verzoek om informatie direct bij de bank in te dienen. Wilt u meer weten over de rechten van een kind bij onterving? Maak gerust een afspraak op ons kantoor. Bron: Tijdschrift Erfrecht 2017/6.

Gepubliceerd: 25 Apr 2018
Copyright: Sdu © 2017

Omzetting partnerschap en nieuwe regels huwelijk

In Nederland kan men naast het ‘gewone’ huwelijk ook kiezen voor een geregistreerd partnerschap. Toch zijn er soms mensen die na enige tijd hun geregistreerd partnerschap willen omzetten in een huwelijk. Een dergelijke omzetting kan geregeld worden door een akte van omzetting via de ambtenaar van de burgerlijke stand. Door de omzetting wordt de positie van kinderen die tijdens het partnerschap zijn geboren niet gewijzigd. Sinds 1 januari 2018 gelden nieuwe regels voor gehuwden en geregistreerd partners. De alom bekende algehele wettelijke gemeenschap van goederen is vervangen door een beperkte gemeenschap van goederen. Als mensen die geregistreerd partners werden vóór 1 januari 2018, na die datum een omzetting naar een huwelijk regelen blijft de oude regeling van een algehele gemeenschap van goederen van toepassing. Heeft het stel voor hun partnerschap bij de notaris partnerschapsvoorwaarden opgesteld dan blijven die voorwaarden vanzelfsprekend van toepassing. Heeft u vragen over de nieuwe regeling of denkt u over omzetting van uw partnerschap in een huwelijk? Wij denken graag met u mee, u kunt een afspraak maken via het secretariaat van ons kantoor. Bron: JBN 3, maart 2018/11.

Gepubliceerd: 25 Apr 2018
Copyright: Sdu © 2017

Btw-kosten bij aan- en verkoop aandelen soms wel, soms niet aftrekbaar

De economie draait weer op volle toeren. Dat levert ook weer een opleving op van koop en verkoop van bedrijven. Een van de mogelijkheden waarop dat vaak gebeurt is eigendomsovergang via koop en verkoop van de aandelen in een bv. Dat brengt ook advieskosten met zich mee. Denk maar aan kosten voor overnameadviseurs, advocaten en notarissen. Hoe zit het met de btw over die kosten? Over de door bemiddelaars geleverde diensten wordt geen btw geheven, daar geldt een vrijstelling voor. Echter blijkt dat in veel gevallen bemiddelaars toch btw in rekening brengen. Omdat dat onterecht gebeurt, is de btw ook niet aftrekbaar. Heeft u te maken met koop of verkoop van aandelen van een bedrijf, let dan op de factuur en zorg dat er geen btw aan u wordt berekend. Voor de overige kosten geldt wel het btw-regime. Er is wel een verschil tussen btw over advieskosten bij aankoop en verkoop van aandelen. Verkoopt u uw aandelen, dan is de btw in principe niet aftrekbaar. In principe, want als u een fiscale eenheid voor de btw bent met de bv of nv waarvan u de aandelen verkoopt, mag u de btw wel aftrekken. Datzelfde geldt als u btw-belaste managementactiviteiten leverde aan de bv of nv waarvan de aandelen zijn verkocht en u daarin meer dan 50% van de aandelen bezat. Koopt u de aandelen in een bv, dan hangt het van de omstandigheden af of u de over advieskosten betaalde btw mag aftrekken. Als u na de koop btw-belaste activiteiten gaat leveren aan de gekochte bv of nv, dan heeft u wel recht op aftrek. Dat kan bijvoorbeeld als u managementvergoeding aan de gekochte bv of nv gaat factureren. Management is btw-belast, waarmee de btw op de advieskosten bij aankoop aftrekbaar is. Wilt u meer weten over de btw-verrekeningen bij aan- of verkoop van aandelen en het risico op naheffing beperken? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: TaxLive 4/4/18 Jong en Laan.

Gepubliceerd: 24 Apr 2018
Copyright: Sdu © 2017

Starter komt moeilijker aan koophuis

Een eigen huis raakt voor starters op de woningmarkt steeds verder uit beeld. Zij zijn veroordeeld tot de huurmarkt, waarin blijkens onderzoek van ING de tevredenheid over de woonsituatie achter blijft bij mensen met een eigen huis. De situatie op de woningmarkt heeft ook gevolgen voor het vertrouwen van burgers in de woningmarkt. In het eerste kwartaal van 2018 is dat vertrouwen weer verder gedaald ten opzichte van vorig jaar. Het vertrouwen in de woningmarkt is in het eerste kwartaal van 2018 verder gedaald ten opzichte van voorgaande kwartalen in 2017. Dat komt vooral omdat mensen de huidige periode ongunstig beoordelen als het gaat om de mogelijkheid om een huis te kopen. Volgens veel starters is de situatie de afgelopen tien jaar niet zo ongunstig geweest. Het heeft allemaal tot gevolg dat starters op dit moment geconfronteerd worden met hoge woonlasten, een lager ervaren comfort in hun huidige woning en weinig zicht op een ander, eigen huis. Terwijl twee op de drie huidige woningbezitters hun huis ideaal vindt, is dat bij starters maar vijftien procent, meer dan vier keer zo laag. Volgens ING zijn koopwoningen voor starters te duur of niet beschikbaar. Zij moeten daarom blijven zitten in hun huidige onderkomen, met als gevolg een lager ervaren woongenot en hoge lasten. Dat laatste kan weer leiden tot financiële kwetsbaarheid, zelfs in die mate dat ook op termijn geen huis meer kan worden gekocht. Heeft u toch een huis op het oog en wilt u weten welke juridische stappen u moet zetten om het huis te kopen? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Vastgoedactueel 29 maart 2018.

Gepubliceerd: 18 Apr 2018
Copyright: Sdu © 2017

Proces bij opvolging familiebedrijf vergt gedegen aanpak

Opvolging in een familiebedrijf heeft heel veel haken en ogen. Het vraagt veel zorgvuldigheid in voorbereiding en proces. Het begint al met de vraag of de opvolger wel of niet uit de familie moet komen. Hoe dan ook, het gaat uiteindelijk om de continuïteit van uw bedrijf en het niet verstoren van familiebanden. Bij dit alles moeten ook nog eens de financiële, juridische, fiscale en andere bedrijfsmatige aspecten betrokken. Een proces van bedrijfsopvolging duurt altijd meerdere jaren. Een van de eerste aspecten waar u mee bezig gaat is de beoogde opvolger. Moet die wel of niet uit de familie komen en is die op de hoogte van wat dat inhoudt? Wat moet hij of zij kunnen om het bedrijf voort te zetten? Bij de voorbereiding hoort ook het in kaart brengen van het opvolgingsproces en de afspraken die u met de opvolger wilt/gaat maken. Vanzelfsprekend komt daar ook de rol van overige familieleden aan bod en worden hun belangen in kaart gebracht en gewogen. Een vraag van een heel andere orde is of hetgeen uw bedrijf als business heeft ook toekomstbestendig is. Of moeten er (ook) andere activiteiten worden ontplooid? Wat de opvolger betreft moet duidelijk zijn wat die van plan is. Gaat er het een en ander veranderen en kunnen die veranderingen rekenen op medewerking van de achterblijvende medewerkers? Wat gaat u zelf doen na overdracht? Blijft u nog betrokken bij het bedrijf en zo ja, hoe lang? Of gaat u heel iets anders doen? Leg in elk geval alles vast en werk het uit in een overdrachtsplan. Het zijn zomaar wat aspecten die bij bedrijfsopvolging een rol spelen. Wilt u er dieper induiken, bel ons dan voor en afspraak. Bron: Flynth 29 maart 2018.

Gepubliceerd: 18 Apr 2018
Copyright: Sdu © 2017

Concepttestament is niet voldoende

Het komt met regelmaat voor dat iemand overlijdt terwijl achteraf blijkt dat er een testament in voorbereiding was. Toch is een concepttestament niet voldoende als na overlijden blijkt dat het nooit is ondertekend bij de notaris. Onlangs moest de Rechtbank in Den Haag een dergelijk geval beoordelen. Een overleden man blijkt een testament te hebben gemaakt waarin hij iemand anders als zijn erfgenaam heeft aangewezen. Hij heeft zijn concepttestament ontvangen van de notaris maar nooit ondertekend. De man die in het concepttestament is aangewezen als enig erfgenaam vraagt de rechter om het concepttestament gelijk te stellen aan een voor de notaris getekend testament. De Rechtbank Den Haag moet de man teleurstellen en bepaalt dat een testament volgens de wet ondertekend moet zijn bij de notaris. Is dat niet zo, dan is het testament niet geldig. De man is dus geen erfgenaam. Heeft u ooit een concept laten opstellen bij uw notaris, maar nooit ondertekend? Maak snel een afspraak om de akte te laten tekenen. Bron: Rechtbank Den Haag 19 juli 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:9083.

Gepubliceerd: 18 Apr 2018
Copyright: Sdu © 2017

Testament voor verzorger werkt niet

De wet bepaalt uitdrukkelijk dat beroepsbeoefenaars in de individuele gezondheidszorg, zoals artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten of psychologen, die een patiënt gedurende de ziekte waaraan hij is overleden, geestelijk of lichamelijk hebben verzorgd, niets kunnen erven als het testament is opgemaakt in de periode dat de patiënt zorg ontving van die hulpverleners. De wetgever heeft met deze wettelijke bepaling willen voorkomen dat bepaalde personen invloed zouden kunnen uitoefenen op iemand die ziek is en die afhankelijk is van deze verzorger. Om te voorkomen dat de patiënt dan een legaat vermaakt aan de echtgenoot, kinderen of ouders van de beroepsbeoefenaar, bepaalt de wet dat het ook niet mogelijk is deze familieleden in het testament op te nemen. Wel is toegestaan dat iemand een legaat aan de beroepsbeoefenaar toekent als vergoeding van bewezen diensten. Het bedrag voor de vergoeding moet in juiste verhouding staan tot de verrichte werkzaamheden. Om te voorkomen dat de erfgenamen de beschikking ongedaan maken, is het raadzaam in het testament aan te geven waarop het bedrag van de vergoeding is gebaseerd. Als iemand toch een geldlegaat heeft gemaakt aan bijvoorbeeld zijn verpleegkundige, en deze niet in verhouding staat tot de verrichte werkzaamheden, is deze beschikking – binnen één jaar na overlijden van de erflater – vernietigbaar, dat wil zeggen de erfgenamen kunnen via de rechter de bevoordelingsbepaling ongedaan laten maken (laten vernietigen). De erfgenamen kunnen het testament ook respecteren en uitvoeren. Het komt nog regelmatig voor dat de rechter over dit vraagstuk moet oordelen. Onlangs nog bleef een testament zonder effect omdat de erin aangewezen erfgename een beroepsbeoefenaar is op het gebied van de individuele gezondheidszorg, die de erflaatster gedurende de ziekte waaraan zij is overleden, bijstand heeft verleend. Wilt u een zorgverlener bevoordelen, bespreek dit dan goed met de notaris om te voorkomen dat er na uw overlijden over uw testament geprocedeerd moet worden. Bron: Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 19 februari 2018, AR 81451/2016 - Cur201601535, ECLI:NL:OGEAC:2018:31.

Gepubliceerd: 11 Apr 2018
Copyright: Sdu © 2017

Verdeling aanmerkelijkbelangaandelen bij scheiding aan fiscale termijn gebonden

Wie een belastingaanslag over levering van de aanmerkelijkbelangaandelen (ab-aandelen) bij echtscheiding wil voorkomen moet dat binnen twee jaar na expliciete wilsovereenstemming over de scheiding doen. Tot nu toe was het tijdstip tot wanneer de ab-aandelen fiscaal gunstig konden worden overgedragen niet duidelijk. Als u in gemeenschap van goederen getrouwd was, is uw zijn partner voor 50% eigenaar van de aandelen in de bv. Die moeten net als alle andere goederen die in de huwelijksgemeenschap vallen, worden verdeeld. Meestal gebeurt dat in economische zin al ten tijde van het ondertekenen van het echtscheidingsconvenant of de vaststellingovereenkomst. Echter, dat is niet voldoende! Pas als die aandelen van uw ex-partner bij notariële akte aan u zijn geleverd, is de ontbonden gemeenschap verdeeld. Om een fiscale afrekening over de ab-claim te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat de notariële akte van levering binnen twee jaar na ondertekening van het echtscheidingsconvenant of de vaststellingovereenkomst plaatsvindt. Formeel geldt als aanvangsdatum van die termijn de dag waarop u met elkaar wilsovereenstemming bereikt over de verdeling van de huwelijksgemeenschap en de financiële consequenties daarvan. Die wilsovereenstemming blijkt als het goed is uit het ondertekende echtscheidingsconvenant of vaststellingsovereenkomst. Als startdatum voor de termijn van twee jaar kunt u dan ook het beste uitgaan van de datum waarop echtscheidingsconvenant of vaststellingsovereenkomst zijn onvertekend. Wilt u meer weten over de levering van aanmerkelijkbelangaandelen bij echtscheiding? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: TaxLive 26 maart 2018.

Gepubliceerd: 11 Apr 2018
Copyright: Sdu © 2017

Eigenwoningschenking kort voor overlijden

Schenkingen die binnen 180 dagen voor overlijden worden gedaan, moeten weer bij de erfenis opgeteld worden voor de berekening van erfbelasting. Op die manier wordt voorkomen dat iemand op het sterfbed nog snel schenkingen doet om de erfbelasting te verminderen. Voor verhoogde vrijstellingen, zoals de grote vrijgestelde schenking van €100.800 (2018) in het kader van de eigen woning, geldt deze regel niet. Ook al vindt deze schenking vlak voor overlijden plaats, toch gaat het bedrag voor de berekening van erfbelasting niet weer tot de nalatenschap behoren. Denkt u wel eens na over het schenken van vermogen aan uw kinderen of anderen? Wacht niet tot 180 dagen voor overlijden. Schenkingsplannen leveren doorgaans de beste besparingen op als er tijdig mee wordt begonnen, zodat er vele jaren van vrijstellingen en tarieven in de eerste schijf gebruik gemaakt kan worden. Wij helpen u graag een op uw situatie toegesneden schenkingsplan op te stellen. Bron: Estate Tip Review, 2018, nr. 8.

Gepubliceerd: 11 Apr 2018
Copyright: Sdu © 2017

Oud-bestuurder niet verantwoordelijk voor opvolger

Een oude, lege bv opkopen hoeft niet zonder meer verdacht te zijn. Reden kan zijn dat u met uw onderneming vanuit een al langer bestaande bv meer vertrouwen in uw branche bereikt. De vraag is echter hoe het dan zit met uw aansprakelijkheid als u de bv na verloop van tijd weer verkoopt omdat u al geruime tijd geen opdrachten heeft en de koper katvanger blijkt te zijn. Het hof Den Haag deed onlangs uitspraak in een dergelijke zaak. De verkoper van de bv was er bij de transactie van uitgegaan dat de koper de door de bv geleden verliezen zou benutten voor verliescompensatie. De bv had echter op enig moment na de verkoop – onder de nieuwe eigenaar – goederen verkocht zonder aangifte omzetbelasting te doen. De Belastingdienst reageerde daarop met een forse naheffingsaanslag. Die kon niet worden betaald, waarop de bv failleerde. De curator stelde daarop alle voormalige bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor het faillissementstekort. De curator vond dat de voormalige bestuurders onbehoorlijk en onrechtmatig hadden gehandeld. De rechtbank vond dat de voormalig bestuurders onderzoek hadden moeten doen naar de bedoelingen en motieven van de koper. Volgens de rechtbank hadden zij op grond van een eenvoudig internetonderzoek kunnen constateren dat de koper malafide was. Het hof ging daar lijnrecht tegenin. Voor het hof was in deze zaak doorslaggevend dat de verkopend bestuurder eerder de bv als bestaande vennootschap kocht omdat in zijn branche een oudere bv een betrouwbarder imago heeft. Verder was voor het hof van belang dat de verkopend bestuurder rekening hield met de mogelijkheid dat de koper de verliezen in de bv fiscaal zou benutten voor verliescompensatie. Dat hoefde volgens het hof geen argwaan te wekken. De door de curator ingebrachte stelling van “eenvoudig internetonderzoek” schoof het hof terzijde. Van een niet-juridisch geschoolde lezer mag niet worden verwacht dat deze faillissementsverslagen zou kunnen vinden en begrijpen dat de koper al eerder katvanger was geweest. Wilt u meer weten over aansprakelijkheid na verkoop van uw bv? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Opmaat 19/3/18 2018/110 ECLI:NL:GHDHA:2018:446.

Gepubliceerd: 04 Apr 2018
Copyright: Sdu © 2017

Nieuw beleid: schenkbelasting bij huwelijksvoorwaarden?

Toen het Belastingplan 2018 werd gepresenteerd, was er sprake van nieuwe regels om te beoordelen of bij het aangaan van een huwelijk of het maken van huwelijksvoorwaarden schenkbelasting moest worden betaald. Het voorstel was bedoeld om misbruik tegen te gaan door mensen die bij het aangaan van een huwelijk of het wijzigen van huwelijksvoorwaarden schenkbelasting willen ontgaan. De Tweede Kamer vond dat door het voorstel te veel goedwillende burgers zouden worden geraakt. De Staatssecretaris van Financiën heeft het voorstel opnieuw bekeken en bekend gemaakt in welke gevallen geen sprake zal zijn van heffing van schenkbelasting: Bij het aangaan van een huwelijk zonder huwelijksvoorwaarden wordt geen schenkbelasting geheven; Bij het maken van huwelijksvoorwaarden waarbij wordt aangesloten bij het wettelijk huwelijksvermogensregime is ook geen sprake van schenkbelasting; Bij het maken van huwelijksvoorwaarden waarbij de echtgenoten zich over en weer verplichten om bij echtscheiding en overlijden, of alleen bij overlijden, op gelijke voet met elkaar af te rekenen conform de wet zoals die voor en na 1 januari 2018 geldt, is ook geen sprake van schenkbelasting. Helaas heeft de staatssecretaris hier geen gelijke regeling voor samenwoners genoemd, die kunnen mogelijk een beroep doen op een brief van de Belastingdienst uit 2013; Als de partners samen een eigen woning hebben en in de huwelijkse voorwaarden hebben vastgelegd dat een echtgenoot meer eigen vermogen heeft ingebracht en de ander een schuld aan de inbrengende echtgenoot heeft, is – onder voorwaarden - geen schenkbelasting verschuldigd; Bij het aangaan van huwelijksvoorwaarden waarbij men afspreekt een algehele gemeenschap van goederen aan te houden, maar waarbij de echtgenoten afspreken bij ontbinding niet op gelijke basis, maar ongelijk te verdelen wordt geen schenkbelasting geheven als de meest vermogende echtgenoot na de verdeling nog tenminste vijftig procent heeft van het gemeenschappelijk vermogen, en maximaal de gerechtigdheid die hij voordien al had. Ditzelfde geldt als de echtgenoten niet overgaan naar een gemeenschap van goederen maar afspreken aan het eind van het huwelijk ongelijk te verrekenen. Heeft u trouwplannen of bent u van plan uw huwelijkse voorwaarden te wijzigen? Als u meer wilt weten over het nieuwe beleid dan kunt u altijd op ons kantoor terecht voor een oriënterend gesprek. Bron: Notamail 3 april 2018.

Gepubliceerd: 04 Apr 2018
Copyright: Sdu © 2017

Europa steekt mogelijk stokje voor winstverplaatsing voor lagere vennootschapsbelasting

Als het aan het Europees Parlement ligt, komt er snel een einde aan de mogelijkheid voor bedrijven om hun winst te verplaatsen naar lidstaten waar de vennootschapsbelasting lager ligt. Het parlement heeft ingestemd met regels die dat moeten voorkomen. Nu kunnen bedrijven die in meer lidstaten werken de winst van hun dochterondernemingen volgens verschillende nationale belastingcodes berekenen en verschuiven naar het land waar de vennootschapsbelasting het laagst is. Dat is in het nadeel van de concurrentiepositie van kleine en middelgrote ondernemingen. Die kunnen de hoge vergoedingen voor zo’n traject meestal niet betalen. Met de nu door het Europees Parlement aangenomen richtlijn kunnen grensoverschrijdende bedrijven voortaan volstaan met één belastingaangifte voor al hun EU-activiteiten. Winsten en verliezen van dochterondernemingen worden bij elkaar geteld, waarna de resterende belastbare winst volgens een bepaalde sleutel wordt verdeeld tussen de lidstaten waar het bedrijf actief is. Per lidstaat wordt dan afgerekend volgens hun aandeel in de winst tegen het daar geldende belastingtarief. Daarmee is verplaatsing van winsten naar het land met het laagste belastingtarief niet meer mogelijk. Het Europees Parlement mag op fiscale onderwerpen alleen adviseren. De aangenomen richtlijn heeft krijgt dan ook pas echt werking als deze unaniem worden aangenomen door de lidstaten in de Raad. Bron: Opmaat 21/3/18 2018/120.

Gepubliceerd: 04 Apr 2018
Copyright: Sdu © 2017