18.208.132.33
Zwart op wit

Actualiteit

Wetten en regels veranderen met grote regelmaat. Dat geldt ook voor uw persoonlijke situatie, uw bedrijf en de samenleving als geheel.

Batenburg Notarissen is op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen en verdiept zich in uw situatie. Zo sluit onze advisering altijd aan op de actualiteit.

Nieuwsbrieven RSS

Wees zuinig op ANBI status

Het komt wel voor dat stichtingen die bijvoorbeeld zorg verlenen een ANBI-status genieten. ANBI staat voor algemene nut beogende instellenen. Zij profiteren dan van vrijstelling van schenkingsbelasting. Goedlopende instellingen willen dan wel eens de boel gaan herstructureren en de werkzaamheden onderbrengen in een of meer bv’s. Om als overkoepelende stichting desondanks de ANBI-status te behouden is het wel van belang dat de stichting zelf grotendeels werkzaamheden blijft verrichten voor het doel waarvoor zij in het leven is geroepen. Als de overkoepelende stichting alleen beheerwerkzaamheden gaat uitvoeren, is er geen grond meer voor behoud van de ANBI-status. Voor de fiscus zal dat aanleiding zijn om de ANBI-status in te trekken. In een zaak voor de rechtbank Den Haag bleek ook dat een beroep op “doorkijk- of groepsbenadering” geen stand houdt. Noch de wet, noch de parlementaire geschiedenis biedt die mogelijkheid. Ook het eventuele bestaan van een fiscale eenheid is niet van belang bij de beoordeling van de ANBI-status. Zolang de activiteiten niet operationeel van aard zijn, kan geen beroep meer worden gedaan op de ANBI-status. Wilt u meer weten over het behoud van de ANBI-status bij voorgenomen herstructurering van uw instelling? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Opmaat 18/5 2020/0113, ECLI:NL:RBDHA:2020:4194

Gepubliceerd: 03 Jun 2020
Copyright: Sdu © 2019

Versoepeling maatregelen en testament

Het maken van een testament is altijd al een klus geweest die door mensen op de lange baan werd geschoven. Begrijpelijk natuurlijk, want niemand wordt graag geconfronteerd met de dood. Tijdens de lockdown naar aanleiding van het Coronavirus wilden meer mensen dan ooit een testament maken. Toch schoven ook toen veel mensen hun wens om een testament te maken even op de lange baan, maar dan vanwege de angst om besmet te worden. Nu de RIVM-maatregelen steeds verder worden versoepeld, is er zo langzamerhand steeds meer vertrouwen om weer de deur uit te gaan voor noodzakelijke boodschappen. De notarissen zijn als vitaal beroep aangemerkt en ons kantoor was de afgelopen maanden dan ook gewoon geopend. Veel besprekingen voerden we via de telefoon, of andere verbindingen zoals Zoom, Skype of Teams. De handtekening onder een testament kwamen mensen wel zelf op kantoor plaatsen. Voor cliënten die door hun gezondheid of bijvoorbeeld door opname in een gesloten verpleeghuis echt niet naar kantoor konden komen is er zelfs noodwetgeving gekomen, zodat er toch een oplossing voor deze uitzonderingsgevallen kon worden gezocht. We zijn inmiddels helemaal ingericht op het ontvangen van onze cliënten met een afstand van 1,5 meter aan de bespreektafel, en achter plexiglas. U kunt uw handen desinfecteren bij binnenkomst en vertrek. We schenken geen koffie en u mag uw eigen pen gebruiken. Zo vindt uw afspraak voor een testament weliswaar op afstand plaats, toch houden wij het contact heel persoonlijk. Twijfelt u nog over het maken van een afspraak? Bel ons gerust op, dan bespreken we samen met u wat de mogelijkheden zijn.

Gepubliceerd: 03 Jun 2020
Copyright: Sdu © 2019

Samenwoner kreeg investering in gezamenlijke woning niet terug

Samenwoners met een gezamenlijke woning regelen meestal in hun samenlevingscontract hoe zij de maandelijkse kosten van hun huis betalen. Ook spreken ze vaak of hoe ze omgaan met een eventuele extra inleg, bijvoorbeeld als één van beiden de verbouwing van de badkamer betaalt met eigen geld. Onlangs moest zowel de Rechtbank, als het Hof in hoger beroep, oordelen over een zaak waarin de kostwinnende man vond dat hij bij de scheiding recht had op € 173.254 omdat hij dit bedrag uit eigen middelen had geïnvesteerd in de gezamenlijke woning. Het uitgangspunt is dat bij verdeling van een gemeenschappelijk huis iedere partner recht heeft op een vergoeding van het bedrag dat hij uit zijn privévermogen aan het huis heeft besteed. Bij verkoop of scheiding deel je daarna het overschot samen. Soms zijn er tussen de partners - stilzwijgend - afspraken gemaakt die afwijken van het normale uitgangspunt. Als de rechter die moet beoordelen kijkt hij naar alle omstandigheden en ook naar het feitelijk handelen van de partners. In het geval van de kostwinner kijkt de rechter ook naar alle omstandigheden. Het stel was al 28 jaar samen en heeft drie kinderen. De woning en de hypotheek zijn gezamenlijk en ze hebben allebei eigen vermogen ingebracht, en nooit afspraken gemaakt over terugbetaling van die inleg. Ze hebben nooit een gescheiden boekhouding gevoerd en wel allebei meebetaald aan huishoudkosten. In goed overleg is de vrouw op een gegeven moment gestopt met werken om fulltime voor de kinderen te gaan zorgen, terwijl de man de kostwinner werd. De rechter leidt uit al deze omstandigheden af dat de partners een verschil in hun bijdragen aan gezamenlijke uitgaven kennelijk nooit belangrijk vonden. Daarmee vindt de rechter ook dat er stilzwijgend een overeenkomst tot stand is gekomen tussen de partners, op grond waarvan de man de investeringen uit zijn privévermogen in de woning niet meer kan opeisen. Dit betekent dat bij verkoop van de woning ieder recht heeft op de helft van de overwaarde. Heeft u een samenlevingscontract? En is daarin geregeld hoe u omgaat met een extra inleg in de woning? Kom gerust eens langs om de gevolgen te bespreken. Bron: Hof Den Haag 21 april 2020, nr 200.255.186/01 (ECLI:NL:GHDHA:2020:913)

Gepubliceerd: 03 Jun 2020
Copyright: Sdu © 2019

Geen recht op helft huwelijksgemeenschap na moord op echtgenote

Het loont in Nederland niet de moeite om iemand om het leven te brengen, om vervolgens de erfenis op te strijken. Gelukkig staat er heel duidelijk in de wet, dat iemand die is veroordeeld voor moord geen erfgenaam kan zijn van de vermoorde persoon. Recent moesten de rechters van het Hof Arnhem-Leeuwarden oordelen over de vraag of een man die zijn vrouw had vergiftigd, wel recht had op de helft van het totale vermogen van de man en de vrouw. Voor deze situatie is niet – zoals voor erfenissen – een aparte bepaling opgenomen in de wet. Toch trekt de rechter die lijn ook door naar de verdeling van het vermogen van het echtpaar. De rechter vindt het onaanvaardbaar de man recht zou krijgen op de helft van het totale vermogen. De rechter neemt daarbij onder meer in aanmerking dat de man zelf nauwelijks inkomen en vermogen heeft ingebracht en dat hij geldbedragen heeft verduisterd. Daarnaast heeft hij de vrouw een vreselijke lijdensweg bezorgd door haar langdurig te vergiftigen en uiteindelijk te vermoorden. De rechter constateert dat al het handelen van de man van het begin af aan gericht is geweest op zijn eigen financieel gewin. De rechter oordeelt uiteindelijk dat de man geen recht heeft op de helft van het totale vermogen van het echtpaar. Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 19 mei 2020, nr 200.259.562 (ECLI:NL:GHARL:2020:3936)

Gepubliceerd: 27 May 2020
Copyright: Sdu © 2019

VEH vreest ongelijke behandeling bij financiële problemen

Vooral huiseigenaren die ook als zelfstandige werken, maken zich in deze coronatijden zorgen over hun financiële situatie. Dat blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis (VEH). Het gaat dan vooral om de angst hypotheeklasten niet meer te kunnen betalen. VEH wil dat huiseigenaren met financiële problemen allemaal op een eenduidige manier een betalingspauze krijgen aangeboden van hun bank of geldvertrekker of daar een extra lening kunnen afsluiten. Bovendien zouden huiseigenaren die de laatste jaren vrijwillig extra geld op hun hypotheek hebben afgelost, dat bedrag weer eenvoudig zonder teveel regels kunnen opnemen. Nu zijn er tussen banken en geldverstrekkers onderling flinke verschillen in de criteria voor dergelijke constructies. Een andere oproep van VEH aan banken en geldverstrekkers is het aanbieden van rentemiddeling aan hun klanten, zodat de maandelijkse hypotheeklasten – in de meeste gevallen – fors omlaag kunnen. Daarmee wordt ook een deel van de betalingsproblemen voorkomen. Deze mogelijkheid is aantrekkelijker dan het oversluiten van een hypotheek, omdat daar een boeterenteclausule op van toepassing is. Hoe langer de crisis duurt, hoe meer betalingsproblemen zullen ontstaan. Voor VEH is dat de reden om aan de bel te trekken. Wilt u meer weten over de mogelijkheden die een hypotheek biedt? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Verenigng Eigen Huis persbericht 11 mei 2020

Gepubliceerd: 27 May 2020
Copyright: Sdu © 2019

Coronaclausule in koopovereenkomst

De gevolgen van het coronavirus zijn tot in alle hoeken van de samenleving voelbaar. Wie een huis koopt, krijgt er ook mee te maken. Bijvoorbeeld als de overdracht van het huis niet op de afgesproken datum kan doorgaan. Om dit probleem bij voorbaat het hoofd te bieden kunt u een clausule in de koopovereenkomst laten opnemen waarmee de overdracht boetevrij kan worden uitgesteld. Koopovereenkomsten bevatten standaard ook de datum van overdracht. Zonder uitzonderingsartikel over mogelijk uitstel, kunt u zomaar tegen een boete oplopen vanwege niet tijdig afnemen. Een dergelijke clausule is vergelijkbaar met het gebruikelijke financieringsvoorbehoud. Ons advies is om een uitstelclausule in de koopovereenkomst op te nemen. Wilt u meer weten over koopovereenkomst en leveringsakte? Bel ons voor een afspraak. Bron: NVM

Gepubliceerd: 27 May 2020
Copyright: Sdu © 2019

Woning en mantelzorgwoning één object

De zaak diende omdat de belastingdienst voor een vrijstaande woning en een mantelzorgwoning op een groot perceel van de eigenaar van de vrijstaande woning een aanslag oplegde voor beide woningen afzonderlijk. De heffingsambtenaar zag daarin namelijk twee afzonderlijke WOZ-objecten. De rechter moet bij WOZ-zaken beoordelen of de toegepaste objectafbakening correct is. De Waarderingskamer stelt in zijn instructie dat de mantelzorgwoning en de woning waaraan deze dienstbaar is, als één object worden afgebakend. Daarmee sluit de Waarderingskamer aan bij het karakter van de tijdelijke mantelzorgwoning. Dat standpunt wordt gesteund door de Staatssecretaris van Financiën. Wilt u meer weten over het realiseren van een mantelzorgwoning? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Taxlive 6 mei

Gepubliceerd: 20 May 2020
Copyright: Sdu © 2019

De haken en ogen aan 'Ja…. Ik wil!

In de nieuwe wet is de gemeenschap van goederen beperkt. Echtgenoten die elkaar bij de gemeente het ja-woord geven en trouwen voor de wet, krijgen te maken met andere ‘spelregels’. Kort gezegd delen echtgenoten alleen nog met elkaar wat ze tijdens het huwelijk samen opbouwen. Inkomen dat u vanaf de huwelijksdatum spaart wordt bijvoorbeeld gemeenschappelijk. Bezittingen en schulden, zoals een studieschuld, die ieder vóór het huwelijk al had, blijven privé. Een uitzondering is er als u vóór het huwelijk al samen een huis heeft, dat valt wél in de huwelijksgemeenschap. Voor veel aanstaande echtgenoten voelt het nieuwe systeem 'eerlijker' aan; tegenwoordig hebben beiden vaak eigen inkomen en spaargeld dat ze niet automatisch willen delen. Ook erfenissen en schenkingen blijven voortaan privé. Bij een scheiding wordt er dus minder gedeeld. Toch zitten er ook haken en ogen aan de wet. Echtgenoten moeten namelijk wel de moeite nemen om een goede administratie bij te houden van hun vermogens: wat is van de één, wat is van de ander en wat is van samen? Als dat niet gebeurt, dan is bij een echtscheiding lastig te bewijzen dat iets niet gedeeld hoeft te worden. En dan valt een goed tóch in de gemeenschap. Het kan daarom verstandig zijn om een notariële beschrijving te maken van ieders vermogen bij het aangaan van het huwelijk. Dat gebeurt in huwelijkse voorwaarden. Met huwelijkse voorwaarden is er ook de vrijheid om iets heel anders af te spreken: om veel meer met elkaar te delen, of juist niets. Een bijzonder aspect dat we in onze praktijk vaak zien, is het volgende. Bij veel samenwonende stellen die samen een huis kopen, legt de één meer eigen geld in dan de ander. Omdat de inleg voor de helft 'namens de ander' wordt gedaan, ontstaat bij die ander een schuld. Die had immers evenveel moeten inleggen, passend bij de gelijke eigendom van het huis. Deze schuld wordt beschreven in het samenlevingscontract, zodat degene die méér heeft ingelegd zijn aanspraak op zijn inleg van eigen geld houdt. Gaat het koppel vervolgens trouwen voor de wet, dan gebeurt er iets geks: de helft van de aanspraak van degene die meer heeft ingelegd 'verdampt'. Dat effect van de nieuwe wet is vaak niet wenselijk. Het advies is om dan in de huwelijkse voorwaarden de aanspraken weer veilig te stellen. Heeft u graag alles helder op een rij voordat u straks ‘ja… ik wil’ tegen elkaar zegt? Kom dan gerust met uw notaris over huwelijkse voorwaarden praten.

Gepubliceerd: 20 May 2020
Copyright: Sdu © 2019

Kinderloos en geen testament? Denk aan de rampenclausule!

Veel gehuwde en kinderloze stellen verkeren in de veronderstelling dat zij geen testament nodig hebben. Als zij van onze notaris de vraag krijgen of ze al een testament hebben gemaakt reageren ze vaak verbaasd: ‘We zijn volgens de wet toch al elkaars erfgenaam?’. Op zich hebben ze gelijk. Als een gehuwd stel geen kinderen heeft, zijn ze vanaf hun huwelijk elkaars enig erfgenaam. Maar wat gebeurt er als ze samen in de auto zitten en bij een ongeval betrokken raken? Stel, de man overlijdt ter plekke en zijn vrouw drie dagen later in het ziekenhuis. Volgens de standaard regeling is de vrouw enig erfgenaam van haar man en erft alles van hem. Als zij drie dagen later ook overlijdt gaat het hele bezit van dit stel naar de familie van de vrouw. De meeste mensen vinden het erg zuur als hun schoonfamilie de hele erfenis krijgt. Dan is er maar één oplossing, en dat is het maken van een testament met een zogenaamde ‘rampenclausule’. Met een dergelijke clausule wordt geregeld dat echtgenoten zonder kinderen die binnen 30 dagen na elkaar overlijden, de nalatenschap van iedere echtgenoot naar zijn of haar eigen familie laten vererven en niet naar de familie van de langstlevende echtgenoot. Dit jaar was de zaak van een jong stel dat tijdens hun tropische huwelijksreis zeer kort na elkaar overleed door voedselvergiftiging, regelmatig in de media. Zij hadden geen kinderen en ook geen testament. Omdat de vrouw als eerste was overleden, zou haar nalatenschap op grond van het wettelijke erfrecht toekomen aan haar nieuwbakken echtgenoot en daarna aan zijn familie. De beide families waren het niet met elkaar eens en zijn naar de rechter gestapt. De Rechtbank vond de uitkomst niet redelijk en heeft geoordeeld dat de nalatenschap van de vrouw toekomt aan haar eigen familie. In hoger beroep heeft het Hof daar een streep door gehaald en geoordeeld dat de wet duidelijk is en dat de familie van de man alles erft. Had het jonge stel dat anders gewild, dan hadden ze maar een testament moeten maken. Kortom, ook voor kinderloze echtparen is het zinvol om een testament te maken, bel ons gerust voor een vrijblijvend intakegesprek. Bron: Hof Den Haag 12 mei 2020, nr 200.255.304/01 (ECLI:NL:GHDHA:2020:891)

Gepubliceerd: 20 May 2020
Copyright: Sdu © 2019

Bewind en Alimentatie

In testamenten nemen ouders regelmatig een bewindregeling op. Meestal is het hun bedoeling om de kinderen pas op latere leeftijd de beschikking te geven over de erfenis. Zij willen daarmee voorkomen dat de kinderen de erfenis opmaken aan scooters, sportauto’s en verre reizen. Waar de meeste ouders de bewindregeling laten gelden tot een leeftijd tussen de 21 en 25 jaar van het kind, zijn er ook ouders die langer over hun graf willen regeren. Zij zouden het liefst zien dat de kinderen tot hun veertigste verjaardag of soms nog langer, niet zelf over de erfenis mogen beslissen. Tegenwoordig is er een regeling in de wet die ervoor zorgt dat een kind na 5 jaar de rechter kan vragen om het bewind op te heffen. Soms pakt een bewindregeling later heel anders uit dan degene die het testament maakte maar kon vermoeden. Recent speelde er een dergelijk geval bij de rechtbank Midden-Nederland. Het betrof een man die alimentatie moest betalen aan zijn ex-echtgenote. Bij het berekenen van zijn draagkracht voor de alimentatie werd zijn vermogen meegerekend, maar omdat het vermogen onder bewind was gesteld kon hij niet over het vermogen beschikken. De rechter vindt dat de bewindvoerder maar moet vragen om over een deel van het vermogen te kunnen beschikken om de alimentatie te betalen. Heeft u een bewindregeling in uw testament opgenomen, dan is het misschien goed om de eindleeftijd die u noemt nog eens te controleren. Heeft u vragen? Bel ons gerust, wij zijn u graag van dienst. Bron: Rechtbank Midden-Nederland, 16 april 2020, C16/477525/FA RK 19-1616, ECLI:NL:RBMNE:2020:1512

Gepubliceerd: 20 May 2020
Copyright: Sdu © 2019

Schenkingen binnen zes maanden voor overlijden

Veel mensen doen hun best om al tijdens leven schenkingen te doen aan bijvoorbeeld kinderen. Zo verkleinen zij hun nalatenschap. Ze schenken bijvoorbeeld elk jaar het vrijgestelde bedrag. Vanwege de vrijstelling hoeft er dan door de ontvanger geen schenkbelasting betaald te worden. Tegelijk verkleint men de uiteindelijke erfenis, waardoor op het moment van overlijden de aanslag erfbelasting lager uitvalt. Het is wel belangrijk om al tijdig te beginnen met het doen van schenkingen. Als er kort voor overlijden nog geschonken wordt, dan kan de 180-dagen-regel om de hoek komen kijken. De 180-dagen-regel houdt in dat alles wat binnen zes maanden voor overlijden wordt geschonken, toch opgeteld moet worden bij de nalatenschap. Deze schenkingen tellen mee voor het berekenen van erfbelasting over de nalatenschap. De schenkbelasting mag wel verrekend worden met de erfbelasting bij overlijden. Onlangs moest de rechter oordelen over een vader die uit zijn bv een schenking had gedaan aan zijn kinderen. De moeder kwam vervolgens binnen 180 dagen na het doen van die schenking te overlijden. Omdat de ouders waren gehuwd in gemeenschap van goederen besliste de Rechtbank Zeeland-West-Brabant dat de helft van de schenkingen opgeteld moeten worden bij de nalatenschap. Wilt u meer weten over het doen van schenkingen, neem gerust contact op met een van onze medewerkers. Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant 30 januari 2020 (gepubliceerd 4 maart 2020), ECLI:NL:RBZWB:2020:404.

Gepubliceerd: 13 May 2020
Copyright: Sdu © 2019

Aftrek hypotheekrente blijft ook bij betaalpauze

Als u vanwege de coronacrisis tijdelijk uw hypotheeklasten niet kunt opbrengen, en met de hypotheekverstrekker een betaalpauze heeft afgesproken, blijft u recht houden op hypotheekrenteaftrek. Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft hiermee ingestemd. Hypotheken moeten sinds 2013 in dertig jaar worden afgelost om hypotheekrenteaftrek te kunnen genieten. Eventuele gedurende die looptijd opgelopen achterstanden moeten in het jaar daarna worden ingehaald. Nu is beslist dat ingeval u een annuïteiten- of lineaire hypotheek heeft, u bij een betaalpauze vanwege de coronacrisis meer tijd krijgt om deze niet-betaalde termijnen terug te betalen zonder dat u de renteaftrek gaat missen. U moet overigens de gemiste termijnen wel binnen de totale looptijd van dertig jaar hebben betaald. Deze maatregel geldt als u zich tussen 12 maart en 30 juni 2020 meldt bij uw hypotheekverstrekker en een betaalpauze overeenkomt van maximaal zes maanden. Bron: TaxLive 25 april 2020.

Gepubliceerd: 13 May 2020
Copyright: Sdu © 2019

Coronacrisis leidt tot omzetting eenmanszaken in bv

De economische terugval is voor veel ondernemers die in een eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder firma (vof) ondernemen reden om hun rechtsvorm aan te passen naar bv. Doel is om aansprakelijkheden te beperken. In een eenmanszaak, vof of maatschap bent u ook met uw privévermogen aansprakelijk voor schulden en verplichtingen die u in uw bedrijf bent aangegaan. In een bv beperkt u die aansprakelijkheid. Echter, verplichtingen en schulden die dateren uit de tijd dat u nog geen bv was, blijven privé op u verhaalbaar. Geruisloze omzetting van een IB-onderneming in een nv of bv en – omgekeerd – geruisloze terugkeer, zijn onder voorwaarden mogelijk met terugwerkende kracht naar het begin van het jaar. Een van de voorwaarden voor terugwerking is dat bepaalde juridische handelingen worden verricht binnen vijftien maanden na het tijdstip waarnaar terugwerking wordt gewenst. Deze termijn voor terugwerking van geruisloze omzetting en geruisloze terugkeer met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 is op 31 maart 2020 verstreken. Gegeven de huidige crisis kan het zijn dat deze termijn niet wordt gehaald. Dit kan ertoe leiden dat de onderneming niet met terugwerkende kracht geruisloos kan worden omgezet of kan terugkeren. Gelet op de bijzondere omstandigheden vind ik dit niet redelijk. Daarom heeft het kabinet besloten de termijn van vijftien maanden met drie maanden te verlengen in het geval dat deze 15-maandstermijn verstrijkt in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. Wilt u meer weten over geruisloze inbreng of terugkeer? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: OpMaat 20 april 2020, nr. 2020/0093; Rijksoverheid.

Gepubliceerd: 13 May 2020
Copyright: Sdu © 2019

Beter af zonder aftrek hypotheekrente

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft berekend dat afschaffing van de aftrek hypotheekrente de welvaart in ons land verhoogt. Die conclusie is het resultaat van de doorberekening van verkenningen, die een ambtelijke werkgroep voor het volgende kabinet uitwerkt. Het CPB heeft de effecten van diverse pakketten doorberekend, overigens nog vóór het uitbreken van de coronacrisis. Afschaffing van de hypotheekrenteaftrek blijkt daarbij het beste resultaat op te leveren. De welvaart stijgt, getuige de toename van het bruto binnenlands product met een half procent. De huizen worden relatief minder duur, de huizenprijzen zullen na vijf jaar 11% lager uitvallen dan zonder afschaffing van de aftrek. De eigen woning gaat in dat pakket naar box 3 van de inkomstenbelasting. Daartegenover staat dat het belastingvrije bedrag in box 3 stijgt naar de waarde van een gemiddeld koophuis. Tot slot vervalt in dit pakket ook de overdrachtsbelasting. Alleen voor eigenaren van een duur huis is het pakket nadelig, De aanbevelingen van de ambtelijke werkgroep en de doorrekening van het CPB worden voor het volgende kabinet punten om nieuw beleid op te maken. Het is dus nog even afwachten. Bron: Taxlive 23 april 2020 / CPB-rapport.

Gepubliceerd: 06 May 2020
Copyright: Sdu © 2019

Kind eist erfdeel op

De meeste mensen maken een langstlevenden testament, om te zorgen dat hun partner ongestoord kan voortleven na overlijden van de eerste partner. Toch krijgen wij vaak de angstige vraag van de langstlevende of de kinderen het testament écht niet kunnen aantasten. Kinderen hebben tenslotte volgens de Nederlandse wet recht op een erfdeel, een zogenaamde legitieme portie. Het klopt inderdaad dat een kind een beroep zal kunnen doen op die legitieme portie. Maar meestal zal er in het testament een clausule staan, waardoor de kinderen op hun legitieme portie moeten wachten tot de langstlevende ook is overleden. Vaak nemen mensen in het testament nog meer opeisbaarheidsmomenten op, bijvoorbeeld dat de langstlevende het erfdeel van de kinderen ook moet uitbetalen bij hertrouwen of bij opname in een zorginstelling. Onlangs ging een dochter naar de rechter inzake het testament van haar moeder. Volgens het testament dat moeder had opgesteld kan de dochter haar deel van de erfenis vervroegd opeisen ‘zodra mijn echtgenoot enige krachtens dit testament op hem rustende verplichting ten opzichte van de overige erfgenamen niet nakomt.’ De dochter vindt dat haar deel opeisbaar is geworden omdat haar vader is benoemd tot executeur en hij niet snel genoeg een boedelbeschrijving heeft opgesteld. Om betaling van haar erfdeel veilig te stellen heeft zij beslag gelegd op goederen van vader. De kortgedingrechter concludeert dat vader twee jaar na het overlijden van moeder nog steeds geen boedelbeschrijving gereed heeft en dat de dochter er dus belang bij heeft dat ze beslag legt op goederen van haar vader. Of de bodemrechter zal oordelen dat de dochter nu al aanspraak kan maken op haar erfdeel, kan de kortgedingrechter niet beantwoorden en behoeft in het kader van dit opheffingskortgeding ook niet beantwoord te worden. Ook bij afweging van de (overige) belangen ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding om tot opheffing van het beslag over te gaan. Het belang van de dochter om hangende de lopende bodemzaak haar aanspraak veilig te stellen weegt, afgezet tegen vaders belangen, zwaarder. Bron: Rb. Oost-Brabant 24 april 2020, nr. C/01/355203/KG ZA 20-61, ECLI:NL:RBOBR:2020:2375.

Gepubliceerd: 06 May 2020
Copyright: Sdu © 2019

Erfbelasting betalen, of toch niet?

Als je een erfenis krijgt moet je meestal erfbelasting betalen. De Nederlandse fiscus heft namelijk erfbelasting over het wereldvermogen van een persoon die ingezetene is van Nederland. De erfgenaam heeft meestal een vrijstelling. De vrijstellingen voor familieleden zijn groter dan voor derden. Over hetgeen de erfgenaam boven de vrijstelling erft, betaalt hij erfbelasting. Hoop op vermindering is er meestal niet, of toch wel? Het is zeldzaam, maar een enkele keer duikt er achteraf een nog niet eerder bekende erfgenaam op. Als de fiscus achter het bestaan van een nieuwe erfgenaam komt, mag de inspecteur de aanslagen erfbelasting van de eerder bekende erfgenamen verlagen. De nieuw ontdekte erfgenaam krijgt dan een navorderingsaanslag erfbelasting. Zo oordeelde Rechtbank Noord-Holland onlangs over de nalatenschap van een man die in het jaar 2008 kwam te overlijden. Twee vrouwen zijn de erfgenamen. Op 15 januari 2014 constateerde Rechtbank Amsterdam dat de man ook nog de verwekker van een buitenechtelijke zoon was. De zoon was daardoor ook erfgenaam van de overleden man. De andere erfgenamen vroegen daarom aan de Belastingdienst om hun aanslagen erfbelasting te verminderen. De inspecteur honoreerde dat en legde diezelfde dag de zoon een navorderingsaanslag erfbelasting op. Bron: Rechtbank Noord-Holland 14 november 2019 (gepubliceerd 3 februari 2020), nr. AWB 17/2675, ECLI:NL:RBNHO:2019:9371.

Gepubliceerd: 06 May 2020
Copyright: Sdu © 2019

Notaris ook mediator

Veel mensen kennen de notaris van de aankoop van hun huis, een hypotheek of testament. Het is minder bekend dat de notaris ook geregeld als mediator optreedt. De notaris heeft in Nederland een onpartijdige rol. Waar een advocaat één partij bijstaat, adviseert de notaris beide partijen, zodat zij even goed voorgelicht zijn om een transactie aan te gaan. Dat speelt bijvoorbeeld bij het tekenen van een akte voor de overdracht van een huis, maar bijvoorbeeld ook bij het aangaan van huwelijkse voorwaarden. Door zijn onpartijdige en deskundige rol zullen de betrokken personen een evenwichtige en uitgebalanceerde overeenkomst tekenen. Alleen dat maakt al dat er later minder snel conflicten zullen ontstaan tussen de contractspartijen. Voor het geval er toch conflicten ontstaan, denken mensen meestal als eerste aan een advocaat. Toch kan een notaris goed helpen. Vooral bij conflicten op het gebied van nalatenschappen en bij verdelingen als een huwelijk eindigt door echtscheiding. Als een notaris een actieve rol heeft gespeeld bij de oplossing van een conflict, worden nog maar weinig zaken voorgelegd aan de rechter. Bij de afwikkeling van nalatenschappen bijvoorbeeld waarbij zich problemen voordoen, bereikt naar schatting minder dan 1 procent van die gevallen de rechter en wordt door het notariaat de rest van de gevallen opgelost. Het grote voordeel van mediation door een notaris is dat een mediation kan worden afgesloten met een notariële akte. De mediationpartijen hoeven dan niet naar de rechter om de afspraken ook te kunnen afdwingen, als de andere partij zich er niet aan houdt. Ook de Rechtbank Den Haag besloot onlangs weer om een in scheiding verwikkeld echtpaar naar de notaris-mediator te sturen. Het echtpaar vroeg de rechter om hun gemeenschappelijk vermogen te verdelen en daarvoor neutrale personen te benoemen. De rechter vond dat het echtpaar dan een lange procedure zou moeten doorlopen. De rechter vroeg zich vervolgens af waarom zij niet naar een notaris-mediator gaan. Een notaris is de aangewezen persoon om partijen voor te lichten over de bindende afspraken die zij kunnen maken. De rechtbank raadt het echtpaar daarom een notaris-mediator aan. Wilt u weten of de notaris iets voor u kan betekenen in zijn rol als mediator? Neem gerust contact met ons op. Bron: Rb. Den Haag 31 december 2019, nr. C/09/572154 e.v., ECLI:NL:RBDHA:2019:14227.

Gepubliceerd: 29 Apr 2020
Copyright: Sdu © 2019

Fiscale gevolgen bij tweede huis

Bent u in het bezit van een tweede huis? Dan wordt het bezit daarvan belast in box 3, de box waarin ook uw spaargeld wordt belast. Staat uw tweede huis in het buitenland? Dan zal het betreffende land daarover belasting heffen, in Nederland profiteert u dan van de regel ter voorkoming van dubbele belasting. In Nederland geldt het woonplaatsbeginsel. U bent als u in Nederland woont, in Nederland belastingplichtig voor inkomen dat u waar ook ter wereld verdient. In box 3 wordt de waarde van bezittingen minus schulden – de rendementsgrondslag – na toepassing van het rendementforfait voor 30% belast, overigens nadat er rekening is gehouden met een belastingvrije voet van ruim € 30.000. Dat geldt ook voor het tweede huis in Nederland. Voor de waardebepaling daarvan wordt uitgegaan van de WOZ-waarde op 1 januari van het jaar vóór het jaar van aangifte. Over huuropbrengsten hoeft u geen belasting te betalen, maar daar staat tegenover dat u met de verhuur verbad houdende kosten niet kunt aftrekken. Voor een tweede huis in het buitenland betaalt u belasting in het betreffende land. Dat zou normaal gesproken in Nederland tot dubbele belastingheffing leiden. Gelukkig geeft die samenloop in Nederland recht op vrijstelling ter voorkoming van dubbele belasting. Wilt u meer weten over de fiscale aspecten van het bezit van een tweede huis? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Navigator.nl.

Gepubliceerd: 29 Apr 2020
Copyright: Sdu © 2019

Groter risico voor rechtspersonen met één bestuurder

Rechtspersonen met slechts één bevoegd bestuurder krijgen de kennis van die ene bestuurder aan zichzelf toegerekend. Dat heeft alles te maken met de verjaringstermijn voor vernietiging van een onverschuldigde betaling. De stichting heeft in die situatie geen enkele mogelijkheid om zich te weren tegen eventuele kwade bedoelingen van de bestuurder, zoals het dienen van zijn of haar eigen belang. De Rechtbank Rotterdam behandelde onlangs een dergelijke zaak waarbij de bestuurder als persoon een vaststellingsovereenkomst met de fiscus had gesloten waarbij de bestuurder een aanzienlijk bedrag aan de fiscus heeft betaald. De stichting vordert later – onder de nieuwe bestuurder – dat bedrag terug van de Belastingdienst als onverschuldigde betaling. Voor onverschuldigde betaling, en ook voor ongerechtvaardigde verrijking, geldt een verjaringstermijn van vijf jaar. Om de betaling te laten vernietigen geldt een verjaringstermijn van drie jaar. De datum van betaling is daarbij leidend. In deze casus was al een termijn van vijf jaar verstreken. Bovendien stelde de rechter dat de stichting bekend was met de betaling, omdat de bestuurder zich bewust was van de betaling. Die bewustheid rekende de rechtbank toe aan de stichting. Dat is het gevolg van de keuze van de stichting om maar één bestuurder te hebben. Wilt u meer weten over het oprichten van een stichting of het benoemen van bestuurders daarin? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: OpMaat 3 april 2020, nr. 2020/0134, ECLI:NL:RBROT:2020:605.

Gepubliceerd: 29 Apr 2020
Copyright: Sdu © 2019

Minderheidsaandeelhouders tegenover meerderheidsaandeelhouder

De positie van minderheidsaandeelhouders tegenover een meerderheidsaandeelhouder kan wel eens voor problemen zorgen. Meestal zijn die er niet, maar toch komt het wel voor. Een goed voorbeeld van waar het mis kan gaan is wanneer een meerderheidsaandeelhouder van de minderheidsaandeelhouders vergt dat zij hun aandelen overdragen aan een stichting administratiekantoor. Zij krijgen daarmee certificaten van aandelen, maar verliezen een groot deel van hun zeggenschapsbevoegdheden. De vraag is in dergelijke gevallen of de meerderheidsaandeelhouder zijn machtspositie en bevoegdheid misbruikt. Vaak staat in een aandeelhoudersovereenkomst dat alle aandeelhouders toestemming moeten geven voor een overdracht van aandelen en zijn zij gebonden aan een concurrentie- en relatiebeding. Bij overname kan worden bedongen en vastgelegd dat aandeelhouders van de overgenomen partij niet gebonden zijn aan concurrentie- en relatiebedingen, maar dan ook niet als actief aandeelhouder betrokken blijven bij de overnamepartner en dat aandelen worden overgedragen aan een stichting administratiekantoor (STAK). Als het moment van de vordering van overdracht van de aandelen aan de STAK de minderheidsaandeelhouders de meerderheidsaandeelhouder dan misbruik van machtspositie en bevoegdheid verwijt, zal dat niet stand houden, zo blijkt uit een recente zaak voor het Hof Amsterdam. Een meerderheidsaandeelhouder mag tegenover minderheidsaandeelhouders zijn eigen belang voorop stellen, maar de belangen van minderheidsaandeelhouders niet helemaal negeren. Als de minderheidsaandeelhouders bij overname akkoord zijn gegaan met de afspraken over concurrentie- en relatiebeding en inleveren van actieve betrokkenheid bij de overnamepartner, waren zij blijkbaar prima in staat hun eigen belangen te behartigen. Ook al worden zij in enigerlei zin in hun belangen geschaad, zolang dat niet in onaanvaardbare mate en door beide partijen is aanvaard, is er geen enkele reden om de overdracht te blokkeren. Wilt u meer weten over de grenzen in de verhouding tussen meerderheids- en minderheidsaandeelhouders? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Sdu OpMaat 2 april 2020, nr. 2020/0133, ECLI:NL:GHAMS:2020:511.

Gepubliceerd: 22 Apr 2020
Copyright: Sdu © 2019

Levenstestament niet altijd geaccepteerd

‘Levenstestament’ is de moderne naam voor een algemene volmacht. De algemene volmacht stelt iemand anders in staat om voor u te zorgen, als u dat zelf niet meer kan. Dit kan heel fijn zijn als bijvoorbeeld dementie, andere aandoeningen of de ouderdom in het algemeen, u parten gaan spelen. Verreweg de meeste mensen geven een volmacht aan de partner en de kinderen. Maar ook een vertrouwde derde kan als gemachtigde optreden. Meestal wordt de volmacht gebruikt om de dagelijks voorkomende zaken te regelen. Denk dan bijvoorbeeld aan het doen van bankzaken, het sluiten van een nieuw contract met een energieleverancier of het bestellen van boodschappen. Ook meer ingrijpende handelingen kunnen met de volmacht worden geregeld. Verhuist u naar een zorginstelling en moet uw huis verkocht worden? Of moeten er gesprekken met artsen worden gevoerd over uw medische toestand en behandelingen? Als u dit zelf niet meer kunt regelen, biedt het levenstestament uitkomst. Het spreekt voor zich dat het maken van het levenstestament tijdig moet gebeuren, als u nog fit van lijf en leden, en vooral helder van geest bent. Het levenstestament lijkt een probaat middel tegen alle soorten van ongemak die vooral met het klimmen van de leeftijd kunnen optreden. Toch bleek recent maar weer dat een levenstestament niet altijd soelaas biedt. In de algemene voorwaarden van sommige banken staat dat er geen gemachtigde kan worden benoemd bij online spaarrekeningen. Het gaat hier doorgaans om banken die slechts internetrekeningen aanbieden. Een kind diende onlangs een klacht in omdat hij met het levenstestament niet over de rekening van zijn moeder beschikken. Volgens de bank kon de volmacht in het levenstestament niet in haar IT-systeem verwerkt worden. De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (KiFiD) moest oordelen over de klacht. De uitkomst was onder meer dat de bank niet verplicht is om de volmacht te verwerken in haar administratie. Omdat het wel wenselijk is dat volmachten en levenstestamenten door banken kunnen worden verwerkt, is al in 2015 door de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie voor notarissen (KNB) en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) een tekst voor de financiële volmacht vastgesteld. Deze tekst is voor de grote banken goed hanteerbaar en kan in hun IT-systeem opgenomen worden. Het is dus zaak om tijdig te controleren of al uw bankrekeningen lopen bij organisaties die uw levenstestament accepteren. Uw gemachtigde komt dan op het moment dat u al wilsonbekwaam bent geworden niet voor verrassingen te staan. Wilt u meer weten over levenstestament? Bel gerust met ons kantoor voor een afspraak. Wij zijn u graag van dienst. Bron: Geschillencommissie Financiële Dienstverlening 14 april 2020, nr. 20.00152.

Gepubliceerd: 22 Apr 2020
Copyright: Sdu © 2019

Testament en coronacrisis

Het coronavirus maakt iedereen bezorgd. De zorgen lopen uiteen van de vraag hoe krijgen we de combinatie thuiswerk en schoolwerk voor elkaar, tot de zorg om zelf daadwerkelijk ziek te worden. Op ons kantoor krijgen we veel telefoontjes van mensen die een testament willen maken of willen weten of hun testament nog up-to-date is. De notaris staat op de lijst met vitale beroepen en kantoren blijven vanzelfsprekend open om iedereen te helpen. We merken dat mensen die behoren tot de risicogroep meestal niet naar ons kantoor kunnen komen en ook een huisbezoek bij deze mensen of in een verpleeghuis is op dit moment niet mogelijk. Het voorgaande maakt eens te meer duidelijk hoe belangrijk het is om tijdig een testament te maken! We drukken mensen altijd op het hart om het testament te maken in tijden waarin er niets aan de hand is. Toch zijn we in het notariaat blij dat het parlement inmiddels heeft ingestemd met een spoedwetsvoorstel over het tekenen van akten. De wetswijziging maakt het mogelijk om met behulp van audiovisuele communicatiemiddelen een akte te tekenen. U moet dan denken aan een videoverbinding, waarbij notaris en cliënt met elkaar kunnen spreken en elkaar kunnen zien. Deze mogelijkheid wordt alleen gebruikt bij cliënten in risicogroepen en als het maken van een testament echt niet kan wachten en alle andere mogelijkheden om akten te tekenen – zoals een volmacht – zijn uitgeput. In alle andere gevallen zorgen we ervoor dat we met onze cliënten via telefoon, Skype of besprekingen achter glas alvast zo goed mogelijk wensen inventariseren en vastleggen in een conceptakte. Het daadwerkelijk ondertekenen van akten vindt dan plaats op ons kantoor met in achtneming van alle RIVM-maatregelen en volgens het Coronaprotocol dat u op onze website kunt inzien. Wilt u meer weten over het maken of aanpassen van een testament? Maak gerust een afspraak voor een telefonisch intakegesprek. Bron: TK, 35434, nr. 9.

Gepubliceerd: 22 Apr 2020
Copyright: Sdu © 2019

Onbetaalde belastingschulden bv verhaald op ex-aandeelhouder

Als voormalig aandeelhouder kan het zomaar zijn dat u nog een belastingaanslag op de deurmat aantreft. Het opzettelijke niet betalen van een belastingschuld door de bv kan soms later worden verweten aan de aandeelhouder. Dat is bijvoorbeeld het geval als de voormalig aandeelhouder ook als feitelijk bestuurder van de bv wordt aangemerkt. Bij nog openstaande belastingschulden zal de Ontvanger niet schromen om hem of haar daarvoor aansprakelijk te stellen in het kader van bestuurdersaansprakelijkheid. Om hierin te slagen moet de Ontvanger wel aannemelijk maken dat de ex-aandeelhouder ook inderdaad als feitelijk bestuurder is opgetreden. De vraag is echter of vervolgens het niet-betalen van de belastingschuld te wijten is aan onbehoorlijk bestuur. Ook dat moet voldoende gemotiveerd worden. Dat is bijvoorbeeld het geval als de bv loonheffing en omzetbelasting niet betaalt en de ex-aandeelhouder op dat moment feitelijk bestuurder van de bv was. De strekking van bestuurdersaansprakelijkheid omvat bestrijding van misbruik. Het opzettelijk niet inhouden en afdragen van verschuldigde loonbelasting, premies en omzetbelasting is onbehoorlijk bestuur. In dat geval is de ex-aandeelhouder daarvoor aansprakelijk. Wilt u meer weten over de fiscale consequenties bij verschillende rechtsvormen? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Taxlive 26 maart 2020; Hof Arnhem-Leeuwarden, V-N 2019/30.1.6.

Gepubliceerd: 15 Apr 2020
Copyright: Sdu © 2019

Verschil kadastrale grens met beoogde erfgrens leidt tot schadevergoeding

Het is geen uitzondering dat de kadastrale grens van de grond rondom een huis afwijkt van de gehanteerde erfgrens. Bijvoorbeeld als de heg als erfscheiding niet de kadastrale grens blijkt te zijn. De vraag is of de koper van het blijkbaar kleinere perceel een schadevergoeding kan vorderen bij de verkoper. Dat hangt af van de bedoeling die koper en verkoper in de leveringsakte hebben vastgelegd. Wat daarin staat, moet worden bezien in het licht van gebruikte bewoordingen, afgezet tegen de gehele inhoud van de akte. Normaal gesproken gaat het dan om alle objectief kenbare omstandigheden en niet om de niet-kenbare bedoeling. Zo kan een gemeenschappelijke bedoeling van koper en verkoper afwijken van de naar objectieve maatstaven van beide partijen vastgestelde bedoelingen en daarmee een tekortkoming opleveren. Als koper en verkoper beide bij de levering zijn uitgegaan van de foutieve kadastrale grens en de levering volgens de juiste kadastrale grens heeft plaats gevonden, is er sprake van afwijking van de in de akte vastgelegde bedoeling van de door de koper verwachte uitkomst. Immers, in dit geval valt de in de akte vermelde (erf)grens niet samen met de kadastrale grens. Dat levert een verzuim op aan verkoperszijde. Die heeft immers niet geleverd wat in de akte was vastgelegd. Het resultaat is dan dat de benadeelde koper recht heeft op een schadevergoeding van de verkoper. Wilt u meer weten over het voorkomen van fouten in beoordeling van erfgrens en kadastrale grens? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: OpMaat 23 maart 2020, nr. 2020/0069, ECLI:NL:GHARL:2020:1639.

Gepubliceerd: 15 Apr 2020
Copyright: Sdu © 2019

Koppeling erkenning kind en gezamenlijk gezag

Een ongehuwde partner die zijn of haar kind erkent, moet daarnaast ook nog samen met de moeder van het kind gezamenlijk gezag aanvragen. Er is nu een initiatiefwetsvoorstel in behandeling, waarbij het gezag direct wordt gekoppeld aan de erkenning. De indieners van het voorstel willen hiermee de ongelijkheid tussen gehuwde en ongehuwde ouders wegnemen. Daarnaast heeft de voorgestelde regeling ook een praktische inslag: partners hoeven maar naar één loket. Daarmee wordt voorkomen dat het aanvragen van gezamenlijk gezag wordt vergeten. Ouders denken vaak onterecht dat met de erkenning van een kind alles is geregeld. Ondanks de geschetste voordelen worden er ook nadelen opgemerkt. Een moeder die een erkenning wel goed zou vinden, maar geen akkoord geeft voor gezamenlijk gezag, zal niet snel geneigd zijn toestemming te geven voor erkenning, waardoor het kind maar één juridische ouder zal hebben. De beroepsorganisatie van notarissen adviseert om alleen voor ongehuwde stellen die een notarieel samenlevingscontract hebben het gezag te koppelen aan de erkenning. De notaris kan dan bij beide partners nagaan of beide partners samen gezag willen. Wilt u meer weten over erkenning, gezag of een notarieel samenlevingscontract? Bel ons gerust voor meer informatie. Bron: Kamerstukken II 2019/20, 34605, nr. 4, Justitie en Veiligheid.

Gepubliceerd: 15 Apr 2020
Copyright: Sdu © 2019

Noodwet voor virtuele vergadering van aandeelhouders gevraagd

Beursvennootschappen en beleggers hebben het kabinet gevraagd om het op korte termijn in de wet mogelijk te maken dat algemene vergaderingen van aandeelhouders (ava) online kunnen worden afgehandeld of uit te stellen. Met een verbod op bijeenkomsten kunnen algemene vergaderingen van aandeelhouders niet doorgaan. Volgens de wet moeten algemene vergaderingen fysiek plaatsvinden, maar in dit coronatijdperk moeten die worden geannuleerd. Met alle gevolgen voor bedrijven die nieuwe bestuurders zouden gaan aanstellen. Met een online aandeelhoudersvergadering zou uitstel kunnen worden voorkomen. In de wet wordt bepaald dat een rechtspersoon en zij die daarbij zijn betrokken zich zodanig ten opzicht van elkaar moeten gedragen dat dit de toets van redelijkheid en billijkheid kan doorstaan. Dat geldt ook voor de toepassing van regels in statuten, reglementen en besluiten. Het is daarom volgens deskundigen verdedigbaar dat het houden van een ava onder de huidige beperkende maatregelen onaanvaardbaar is. De annulering is een afwijking van de wet en zal daarom goed onderbouwd moeten zijn (redelijkheid) en te rechtvaardigen zijn (billijkheid). Dat houdt echter niet in dat verdere wettelijke en statutaire bepalingen voor het overige ook niet tijdig moeten worden nagekomen. Zo moeten bijvoorbeeld conceptjaarstukken ook onder de huidige omstandigheden tijdig worden opgemaakt en ter inzage worden gelegd voor de leden. Bron: Sdu OpMaat 26 maart 2020; Nu.nl; FD.nl.

Gepubliceerd: 08 Apr 2020
Copyright: Sdu © 2019

Huwelijk uitgesteld door Coronavirus

Was u van plan dit voorjaar te trouwen? Maar is de huwelijksdag uitgesteld, in verband met het Coronavirus? Zorg dan dat u de notaris waar u de huwelijkse voorwaarden hebt gemaakt snel informeert. De notaris zorgt ervoor dat huwelijkse voorwaarden in het huwelijksgoederenregister worden ingeschreven. Na het huwelijk kunnen derden dan in het register controleren of er huwelijkse voorwaarden zijn gemaakt. Als de notaris niet weet dat uw huwelijk is uitgesteld en in het huwelijksgoederenregister staat een onjuiste trouwdatum vermeld, zullen de huwelijkse voorwaarden bij navraag niet gevonden worden. De huwelijkse voorwaarden werken dan niet tegenover derden. Er kan dan bijvoorbeeld beslag worden gelegd door een schuldeiser van de ene echtgenoot op het bezit van de andere echtgenoot. Dat wilt u liever vermijden. Wilt u meer weten over het maken van huwelijkse voorwaarden, bel gerust met ons kantoor.

Gepubliceerd: 08 Apr 2020
Copyright: Sdu © 2019

Door Coronavirus niet naar de notaris? Spoedwet moet oplossing bieden!

Het Coronavirus zorgt er voor dat veel mensen het liefst binnen blijven. Toch komen veel mensen nog naar ons kantoor om zaken te regelen. Met name testamenten worden veel gemaakt. Voor het bespreken en ondertekenen van testamenten en levenstestamenten, maar ook voor veel andere akten, geldt volgens de wet dat de notaris of kandidaat-notaris iemand persoonlijk moet spreken. In een persoonlijk gesprek kan goed beoordeeld worden wat iemand precies wil. Ook de ondertekening vindt tijdens een persoonlijke ontmoeting plaats. In het Coronaprotocol van ons kantoor hebben wij geregeld wat wij eraan doen om de kans op besmetting tijdens die bezoeken zo laag mogelijk te houden. Voor de mensen die behoren tot de risicogroep om het Coronavirus op te lopen, is het bezoeken van een notariskantoor meestal zeer onwenselijk, zo niet onmogelijk. Mensen met een zwakke gezondheid moeten in hun huis blijven. Verpleeghuizen zijn gesloten voor bezoek, ook de notaris kan deze cliënten niet in hun eigen omgeving bezoeken. Dat zou betekenen dat mensen in de risicogroep geen testament meer zouden kunnen maken. Juist nu veel mensen meer dan ooit stilstaan bij hun testament, is dat onacceptabel. Er was dan ook veel behoefte aan een snelle oplossing voor dit probleem. Inmiddels heeft de ministerraad ingestemd met een spoedwetsvoorstel. Het wordt mogelijk gemaakt om met behulp van audiovisuele communicatiemiddelen een akte te tekenen. U moet dan denken aan een videoverbinding waarbij notaris en cliënt met elkaar kunnen spreken en elkaar kunnen zien. De cliënt kan de akte dan niet zelf tekenen, de notaris tekent alleen en verklaart dat gezien de omstandigheden de cliënt niet zelf kan komen tekenen. De ministerraad heeft op 3 april 2020 ingestemd met het spoedwetsvoorstel van minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming. Het voorstel wordt medio april al in het parlement behandeld. Bron: Persbericht ministerraad 3 april 2020.

Gepubliceerd: 08 Apr 2020
Copyright: Sdu © 2019

Is uw testament ook al 38 jaar oud?

Een testament maak je niet voor de rest van je leven. Partners kunnen komen en gaan, kinderen, schoonkinderen of familieleden raken uit de gratie en ook de wet of uw vermogen kan veranderen. In het notariaat drukken we cliënten altijd op het hart, om eens in de vijf jaar een kop koffie te komen drinken. We kunnen dan een korte check up uitvoeren. Stemt uw testament nog overeen met uw wensen, en met de regelgeving? Meestal kunt u met een gerust hart weer naar huis. Soms is het nodig om het testament op onderdelen aan te passen. Bij Hof Arnhem-Leeuwarden speelde onlangs een bijzonder geval. Het ging om een testament waarvan de houdbaarheidsdatum ernstig was overschreden. Een dame had, maar liefst 38 jaar geleden, een testament opgesteld waarin zij haar toenmalige ‘vriend’ had benoemd tot enig erfgenaam en executeur. Toen ze na acht jaar samenwonen uit elkaar gingen vergat ze om haar testament te wijzigen. Bij haar overlijden – maar liefst dertig jaar later – komt het testament uit 1982 boven water, en blijkt de vriend uit 1982 erfgenaam te zijn. De broers en zussen van de overleden dame stappen naar de rechter en stellen dat dit niet de bedoeling kan zijn, en dat zij erfgenaam zijn. De rechter geeft aan dat niet duidelijk is of de ex-vriend erfgenaam en executeur moest worden, of dat hij slechts erfgenaam en executeur zou zijn als ze zouden samenwonen. Normaal gesproken willen mensen geen samenwoonpartner als erfgenaam als de samenwoning al voor het overlijden is verbroken. De ex-vriend krijgt van de rechter de kans om te bewijzen dat het de bedoeling van de dame was om hem, ondanks het einde van de relatie, als erfgenaam in het testament te laten staan. Tegenwoordig neemt de notaris in testamenten voor samenwoners meestal een speciaal artikel op. In dat artikel wordt dan geregeld dat de partner geen erfgenaam meer is, als de samenwoning is verbroken. Heel vaak wordt er zelfs al in opgenomen wie er in dat geval wél moeten erven, bijvoorbeeld familieleden, vrienden of een goed doel. Als er dan een einde aan de samenwoning komt, is het niet erg als het stel door alle stress helemaal vergeet het testament aan te passen. Heeft u in uw testament al ‘veiligheidskleppen’ ingebouwd? Kom gerust eens langs om uw huidige testament te laten nakijken. Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 17 maart 2020, nr. 200.249.139, ECLI:NL:GHARL:2020:2344.

Gepubliceerd: 01 Apr 2020
Copyright: Sdu © 2019

Statutaire onbevoegdheid bestuur leidt tot nietige besluiten

Of statuten van een vereniging, stichting of bv rechtsgeldig zijn aangepast, hangt in sterke mate af van wat daarover in de voorafgaande versie van de statuten was vastgelegd. Wie is wanneer bevoegd om statuten aan te passen en volgens welke procedure? Als aan een van die onderdelen niet wordt voldaan, is een aanpassing nietig. Statuten bevatten soms specifieke regels en voorwaarden voor de totstandkoming van besluiten, bijvoorbeeld besluiten tot herbenoeming van bestuurders. Rechtbank Den Haag kreeg onlangs een dergelijke zaak voorgelegd. In de statuten van een vereniging stond dat een bestuurder uiterlijk twee jaar na zijn benoeming aftreedt volgens een rooster van aftreden. Er was geen clausule voor herbenoeming opgenomen, zodat de maximale zittingstermijn twee jaar was. In de zaak voor de rechtbank ging het over de datum van het door het bestuur bijeenroepen van de algemene vergadering, die in de betreffende vergadering besloot tot wijziging van de statuten. De datum van bijeenroepen bleek echter op een tijdstip te zijn gedaan meer dan twee jaar na ingang van de eerste zittingstermijn van de bestuurders. Die waren op dat moment formeel geen bestuurder meer, waarmee de besluiten tot het bijeenroepen van de algemene vergaderingen dan ook niet door het bestuur zijn genomen. De in de algemene vergadering genomen besluiten zijn daarmee niet gebaseerd op een geldig besluit tot bijeenroeping door het bestuur. De vergadering kan in dat geval niet worden aangemerkt als een algemene (leden)vergadering. Daarin genomen besluiten zijn als gevolg daarvan nietig. Wilt u meer weten over het formuleren van de inhoud van statuten? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: OpMaat 2 maart 2020, 2020/0054, ECLI:NL:RBDHA:2020:1528.

Gepubliceerd: 01 Apr 2020
Copyright: Sdu © 2019

Eerste Kamer nog niet akkoord met UBO-register

De Eerste Kamer heeft de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel dat zorgt voor de oprichting van het UBO-register uitgesteld. De Kamer heeft op 12 maart de Raad van State om advies gevraagd, over de verplichte registratie van UBO’s van kerkgenootschappen. Na beantwoording door de RvS zal de behandeling van het wetsvoorstel worden voortgezet. Advies Raad van State Hoewel de implementatie van het UBO-register op grond van de EU-antiwitwasrichtlijn uiterlijk op 10 januari 2020 had moeten zijn gerealiseerd, heeft de Eerste Kamer de parlementaire behandeling van het UBO-register voorlopig opgeschort. De vertraging wordt veroorzaakt doordat de Eerste Kamer op 12 maart 2020 nader advies heeft gevraagd aan de Raad van State. De Eerste Kamer wil weten of de registratie van de UBO’s van kerkgenootschappen strijdigheid oplevert met (onder andere) de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Godsdienst en levensovertuiging worden daarin als een bijzonder persoonsgegeven gezien, waarvan de registratie in beginsel is verboden. Het is niet bekend hoeveel tijd de Raad van State nodig heeft voor het uitbrengen van een advies. Onderzoek naar ruimere toegang Wwft-instellingen tot UBO-register Minister Hoekstra van Financiën onderzoekt nog of Wwft-instellingen, zoals notarissen, ruimere toegang tot het UBO-register kunnen krijgen. Dat blijkt uit zijn antwoorden op vragen van de Eerste Kamercommissie voor Financiën over de wetsvoorstellen. In het UBO-register worden van juridische entiteiten als vennootschappen en stichtingen de ‘uiteindelijk belanghebbenden’ (ultimate beneficial owners, UBO’s) vastgelegd. Wwft-instellingen krijgen beperkt toegang tot de gegevens in het UBO-register. Alleen de openbare gegevens naam, geboortemaand, geboortejaar, woonstaat, nationaliteit en aard en omvang van het economische belang zijn door hen in te zien. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over toegang van Wwft-instellingen tot de aanvullende gegevens in het UBO-register. Op dit moment wordt gekeken in hoeverre tegemoet kan worden gekomen aan de opmerkingen van de AP over deze ruimere toegang. Vervolgens wordt afgewogen of er wetgeving voor deze toegang komt. Vervolg Na inwerkingtreding van het wetsvoorstel hebben registratieplichtigen achttien maanden de tijd om bij de Kamer van Koophandel opgave te doen van hun UBO-informatie. Registratieplichtigen dienen bij de eerste inschrijving opgave te doen van de UBO’s die op dat moment kwalificeren als UBO. Het is niet nodig om te registreren wie de UBO’s waren tussen het moment van inwerkingtreding van het wetsvoorstel en de eerste inschrijving. Wanneer zich na de eerste inschrijving een wijziging voordoet, dient daarvan per omgaande opgave te worden gedaan. Deze wijzigingen worden wel vastgelegd in het UBO-register. Voor nieuw opgerichte registratieplichtigen vindt de opgave van UBO-informatie gelijktijdig plaats met inschrijving in het handelsregister en is registratie van de UBO’s een voorwaarde voor het verstrekken van een KvK-nummer. Bron: KNB, EersteKamer.nl en OpMaat 17 maart 2020, 2020/0105.

Gepubliceerd: 01 Apr 2020
Copyright: Sdu © 2019