54.224.117.125
Zwart op wit

Beleid i.v.m. het Corona-virus. 

Wij willen u graag op de hoogte houden van ons kantoorbeleid in verband met het Corona-virus.

Uiteraard willen wij zo verstandig mogelijk omgaan met deze crisis en volgen wij de regels en richtlijnen die van overheidswege worden gegeven.

Het is helaas onvermijdelijk om maatregelen te nemen en onze werkwijze op de ontstane toestand aan te passen, waarbij wij uiteraard de continuïteit en kwaliteit van onze dienstverlening zullen  waarborgen. Wij vragen uw medewerking en danken u bij voorbaat voor uw begrip.

Bereikbaarheid

  • Onze kantoren zijn geopend maar met een beperkte bezetting, onze medewerkers gaan zoveel mogelijk vanuit huis werken.
  • Telefonisch zijn wij goed bereikbaar via telefoonnummer 0251-262800 (vestiging Beverwijk) en telefoonnummer 023-5530900 (vestiging Haarlem).
Het is echter mogelijk dat uw telefoonnummer wordt genoteerd en de betreffende medewerker u vervolgens gaat terugbellen. 
 

Geplande afspraken op kantoor

  • Wij verzoeken u om bij symptomen of vermoeden van ziekteverschijnselen contact met ons op te nemen. Wij zullen dan samen met u naar een oplossing zoeken.
  • Geplande afspraken op kantoor zullen in beginsel zoveel mogelijk kunnen doorgaan, echter de notarissen en medewerkers zullen geen handen meer schudden en houden gepaste afstand.
  • Mogelijk wordt u aangeboden een volmacht aan onze medewerkers te verstrekken.
  • Passeren doen de notarissen uitsluitend met de partijen die bij de transacties direct betrokken zijn. Bij voorkeur dus geen vrienden, familie e.d. meenemen. Ook de adviseurs wordt verzocht tevoren al contact met cliënten te hebben opgenomen en niet mee te komen. De afspraken zullen wij (daar waar mogelijk) zo kort mogelijk houden.
  • Niet urgente passeerafspraken kunnen uiteraard kosteloos door u worden verplaatst.

Afspraken via telefoon, Skype en/of WhatsApp-video

  • Wij bieden u ook de mogelijkheid aan om besprekingen telefonisch danwel via Skype of WhatsApp-video met onze medewerkers of notarissen te voeren.
  • Niet urgente besprekingen kunnen uiteraard kosteloos door u worden verplaatst.

Hartelijk dank voor uw begrip en vertrouwen.